Samtal om extraktivism

Lördag 25 januari 2020, kl. 14 - 16:30

Svartvit bild med skog, och en skylt med texten No mining
Foto: Lena Stenberg. Bilden är beskuren.

Utvinningen av mineraler, skogsbruk, olja, vattenkraft är i många länder en mycket viktig del av den nationella ekonomin, och definierar ekonomisk, social och kulturell infrastruktur. Begreppet extraktivism används för att beskriva detta förlopp.

Den här eftermiddagen kretsar kring personliga berättelser om extraktivism och den globala ekonomin, förstahandserfarenheter av gruvsamhällen och andra extraktionsindustrier, samt konstverk på temat. Vi visar filmer av konstnärerna Lena Stenberg, Siri Hermanssen respektive Ursula Biemann, och lyssnar till konstnärliga presentationer av konstnärerna Ingela Johansson och Mirna Ticona.

Dagen curateras av Jan-Erik Lundström, curator, kritiker, konsthistoriker och tidigare chef och konstnärlig ledare vid Samisk senter for samtidskunst och Bildmuseet.


Program

  • Introduktion: Jan-Erik Lundström
  • Filmvisning: Girunvarri (5 min) – Lena Stenberg
  • Filmvisning: Terra Nullius (18 min) – Siri Hermanssen
  • Presentation: Det finns inget sprickfritt berg – Ingela Johansson. En föreläsning om borrarkiv, beslutsorganet Bergsstaten och väktarna på Kynnefjäll
  • Filmvisning: Forest Law (32 min) – Ursula Biemann
  • Presentation: Koloniserade kroppar och territorier – Mirna Ticona

Fri entré. Välkommen!