Samtal: I Need to Believe the World is Still Beautiful

Söndag 3 februari 2019, kl. 14 - 16

Athena Farrokhzad, Nina Mangalanayagam, Phoebe Boswell

Samtal mellan Phoebe Boswell, Athena Farrokhzad och Nina Mangalanayagam

OBS! På Göteborgs stadsbibliotek!

Den brittisk-kenyanska konstnären Phoebe Boswell är aktuell med sin första stora separatutställning i Skandinavien. Dagen efter vernissagen av hennes utställning Here möter hon poeten Athena Farrokhzad och konstnären Nina Mangalanayagam i ett samtal på Stadsbiblioteket Göteborg.

Samtalet utgår ifrån deltagarnas gemensamma och personliga engagemang i frågor om migration, kärlek, minnen, sorg och motstånd. Här utgör konstnärernas olika praktiker skärningspunkter för en diskussion om mellanförskap, rotlöshet, identitet, kontraster, hybriditet och positioner – om kroppar i rörelse, och de minnen vi bär på.

Moderator: Ann Ighe, chefredaktör för Ord&Bild.

Phoebe Boswell kombinerar i sina verk traditionella teckningar med digital teknik. Hon låter sin egen livsberättelse utgöra grunden för frågor om den svarta kvinnans röst, kropp och motståndshandlingar, liksom frågor om migration, segregation och representationen av den svarta kroppen idag.

Athena Farrokhzad är poet, dramatiker, översättare, litteraturkritiker, och lärare vid Biskops-Arnös författarskola. 2013 debuterade hon med boken Vitsvit och belönades med bl a Karin Boye-priset. Athena Farrokhzad utmärker sig för sina skarpa och orädda analyser kring frågor om rasism, sexism och klass, inom såväl som utanför sin poesi.

Nina Mangalanayagam är konstnär som arbetar med fotografi och video. Hon arbetar just nu som lektor i fotografi vid Akademin Valand. I sin praktik utforskar Nina Mangalanayagam frågor kring tillhörighet och hybriditet, ofta utifrån egna upplevelser.

OBS! Samtalet äger rum i hörsalen på Göteborgs stadsbibliotek!
Fri entré och ingen föranmälan.
Samtalet hålls på engelska.

Välkommen!

I samarbete med Göteborgs Stadsbibliotek och Folkuniversitetet

Tips! Innan samtalet kan du gå en guidad visning av Here, där Phoebe Boswell själv presenterar utställningen. Kl 12:30-13:30 på konsthallen. Läs mer om visningen här.