Samtal: Den fantastiska institutionen

Onsdag 27 mars 2019, kl. 18 - 20

Välkommen till ett öppet samtal om institutionens roll och konstens plats i samhället!

Vi utgår från rapporten Agencies of Art – A report on the situation of small and medium-sized art centers in Denmark, Norway and Sweden (OK BOOK, Oslo 2018) av Jonatan Habib Engqvist, curator och skribent, och Nina Möntmann, kritiker och professor i konstteori.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av tre nordiska nätverk för små och medelstora konsthallar – nätverket Klister i Sverige, Kunshallene i Norge och Foreningen af Kunsthaller i Danmark. Den bygger på intervjuer och enkäter med ett trettiotal institutioner i de tre länderna och konstaterar bland annat vikten av Skandinaviens små och medelstora konsthallar för att producera ny kunskap och investera i nydanande och experimentella projekt, som på sikt tar plats i större internationella sammanhang.

Samtidigt står konsthallarna inför utmaningar kring ekonomi, ökade krav på kvantifiering som en del av New Public Management och en ökad instrumentalisering av verksamheterna.

Samtalet tar avstamp i rapporten, liksom Fredrik Svensks artikel Political Economy, Culture Policy and the Fascist Horizon: the State of Art and Politics in Sweden som ger en bakgrund till de politiska och kulturpolitiska förändringar Sverige genomgått sedan den ekonomiska krisen 2008.

Plats: Göteborgs Konsthall. Ingen föranmälan. Varmt välkommen!

Om Den fantastiska institutionen

I samarbete med Röda Sten Konsthall och Skogen arrangerar Göteborgs Konsthall samtalsgruppen Den Fantastiska Institutionen för att diskutera institutionens roll och konstens plats i samhället. Hur ska institutioner och kulturorganisationer svara mot den politiska och digitala utvecklingen? Samtalen är öppna för alla, och även andra konstplattformar eller institutioner är välkomna att arrangera fortsatta träffar. Vi önskar öppna ett rum mellan stadens olika kulturaktörer där vi inte nödvändigtvis representerar enskilda organisationer utan träffas i ett jämlikt och fritt samtal kring aktuella kulturpolitiska frågor.