Programlördag 25 mars

Lördag 25 mars 2017, kl. 12 - 16

En hel dag där vi fördjupar oss kring olika aspekter av utställningen Through the Things We Make med Jennie Sundén och Åsa Norberg.

En hel dag där vi fördjupar oss kring olika aspekter av utställningen Through the Things We Make med Jennie Sundén och Åsa Norberg.

Konstnärssamtal och konstnärligt tillägg 12:00 – 13:30

Deltagare: Jennie Sundén, Åsa Norberg, Maria Hirvi-Ijäs och Pia Mauno

Jennie Sundén och Åsa Norberg presenterar sina tankar kring utställningen vilket följs av att konstnären Pia Mauno presenterar sitt arbete Through the Things We See, ett verk skapat under utställningsperiodens gång. Through the Things We See fungerar som ett slags veck som står i dialog med utställningens helhet, ett veck i bemärkelsen att förtäta, zooma in och på så sätt visa på en vinkling eller vridning i en och samma gest. Ett slags prövande av en idé om ett kollektivt veckat seende. Kan vi se kollektivt eller är ett seendet alltid subjektivt?

Mauno har i samarbete med Hit, Skräddare som rebell och Folkuniversitetet bjudit in filosofen Maria Hirvi-ljäs att föra ett öppet samtal kring hennes avhandling Den framställande gesten i förhållande till utställningen Through the Things We Make mellan henne, konstnärerna och publiken.

Folkdekor 14:30 – 16:00

Deltagare: Thomas Millroth och Patrik Haggren

Patrik Haggren från Paletten inleder med att berätta om tidskriftens intresse för konstnärsgruppen Folkdekor och kopplingen till tidskriftens tidigare Arbetarkonstseminarier. Därefter följer en föreläsning av Thomas Millroth om Folkdekor och annan politiskt engagerad konst i Sverige under 1940-talet och framåt, och den kontext som de uppstod ur med grupper som Realisten, Konst och kultur etc. Redan 1981 blev Millroth tillfrågad av Paletten att skriva om detta men av flera anledningar blev texten först publicerad i senaste numret. Föreläsningen följs av ett samtal, lett av Haggren, mellan Millroth, Sundén, Norberg och publiken.

Deltagare

Patrik Haggren är curator och skribent, medlem i Palettens redaktion och Konstarbete, och medarbetare på Göteborgs Kontshall.

Maria Sylvia Hirvi-Ijäs är forskare vid Kulturpolitiska forskningscentret Cupore i Helsingfors. Hon disputerade i konstteori vid Helsingfors Universitet 2007 med avhandlingen ”Den framställande gesten – om konstverkets presentation i den moderna konsutställningen”. Hirvi-Ijäs har verkat inom samtidskonstområdet i Sverige och i Finland, bla som curator, teoretiker och kritiker sedan slutet av 1980-talet. Hennes senaste publikation är ”22 Ways – on Artistic Thinking in Finnish Contemporary Art” (2014).

Pia Mauno är konstnär utbildad på Konsthögskolan Valand (1996-2001). Mauno arbetar i en surrealistisk tradition där seendet bakåt och framåt är navet. Hon är initiativtagare till tankesmedjan Skräddare som rebell, en plattform där samtal om konst, filosofi och textila arv kan mötas. Hon har tidigare medverkat i Hits utställningsserie Housing Work och arbetar på olika sätt med att utveckla konstscenen i Göteborg.

Thomas Millroth är konsthistoriker, kritiker, curator och författare till ett fyrtiotal böcker. Mellan 1995-2008 var han chef för Ystads Konstmuseum. Han är verksam som kritiker i bland annat Sydsvenskan och Orkester Journalen.

Här kan du läsa mer om de båda konstnärerna Jennie Sundén och Åsa Norberg.

Lördagens program sker i samarbete med Folkuniversitetet,  tankesmedjan Skräddare som rebell och konsttidskriften Paletten