Panelsamtal: HDK-Valand

Onsdag 13 april 2022, kl. 17:30 - 19

Välkommen till ett panelsamtal kring den ständigt aktuella frågan om konstnärens roll i samhället.

Välkommen till detta första panelsamtal med studenter från Masterprogrammet i Fri Konst på HDK-Valand, i samband med utställningen Material Glitch. Fyra av konstnärerna i utställningen kommer denna onsdagskväll att ta sig an frågan om konstnärens roll i samhället. Under diskussionen får vi även ta del av deltagarnas reflektioner kring hur frågan relaterar till verken de visar i den aktuella utställningen, processen de har utvecklat samt vilka estetiska och etiska val som gjorts.

Paneldeltagare: Amanda Hellryd, Maja Lindberg Schwaner, Jennifer Spångerud och Victor Moen. Diskussionen modereras av Ann-Charlotte Glasberg-Blomqvist, konsthistoriker, skribent och adjunkt i teori på HDK-Valand.

Ytterligare en paneldiskussion med fyra andra konstnärer från masterprogrammet i Fri Konst äger rum den 20:e April.


I samarbete med Folkuniversitetet.