NUAN 21 – National Urban Art Network 2021

Fredag 8 oktober 2021, kl. 09 - 12:30

Det nyetablerade nätverket NUAN – National Urban Art Network bjuder in verksamheter och aktörer som arbetar producerande och/eller främjande inom det urbana konstfältet för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Detta är NUANs andra sammankomst och vi bjuder in dig som arbetar producerande eller främjande inom det urbana konstfältet att ta del av presentationer av inbjudna teoretiker, verksamheter och nätverk som behandlar en rad aktuella frågor såsom hur vi tillsammans kan definiera det urbana konstfältet inom den svenska kontexten idag, samt vilken relation det som oftast benämns som urban konst har till marknaden och konstinstitutioner.

ANmälan

Konferensen är digital via zoom. Registrera dig här.
Fullständigt program presenteras senare i september.

Om nätverket

NUAN har etablerats i syfte att skapa ett återkommande sammanhang inom den urbana konstens verksamhetsområde, vilket är viktigt för att identifiera gemensamma utmaningar och skapa bättre förutsättningar för den urbana konstens utveckling både på nationell, regional och lokal nivå. Genom ett nationellt nätverk vill vi öka kunskapen inom fältet, identifiera gemensamma frågor och utmaningar, dela erfarenheter och stärka varandras verksamheter. NUAN initierades under 2020 av Urban Konst vid Göteborgs Konsthall, Urban Konst vid Botkyrka Konsthall och förlaget Dokument Press, och genomför kontinuerliga träffar med skiftande fokus utifrån deltagarnas behov och intresse. Nätverket drivs av en organisationsgrupp som växer och förändras från år till år.