Mellankrigstiden. Konsten, samhället och människan

Lördag 18 september 2021, kl. 10:30 - 16:30

Carel Willink, Zeppelinaren, 1933, olja på duk, Collection Museum MORE, Gorssel, Nederländerna, © Carel Willink/Bildupphovsrätt 2021. Detalj.

Välkommen till en digital seminariedag baserad på aktuella utställningar med konst, foto och influenser från och kring mellankrigstiden.

Göteborg fyller 400 år 2021 och som en del av firandet samarbetar Göteborgs Konsthall och Hasselbladstiftelsen i ett unikt utställningsprojekt med varsitt perspektiv på mellankrigstiden. Först visas Det nya ögat. Mellankrigstiden genom linsen med cirka 400 fotografier, film, tidskrifter och böcker från perioden på Hasselblad Center. Under vintern 2021–2022 visar Göteborgs Konsthall den andra delen, Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen, en grupputställning där teman och arkivmaterial från tiden kring 1920- och 30-talet bearbetas av samtida konstnärer. Göteborgs konstmuseums stora internationella utställning Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939, uppvisar mellankrigstidens realistiska måleri. I samband med dessa tre utställningar bjuder verksamheterna in till en dag med presentationer, samtal och reflektion.

Hela seminariedagen kommer att sändas live på alla de tre verksamheternas facebooksidor. Gå till eventet på facebook. Det finns också ett begränsat antal platser att boka för dig som vill vara med på plats, se mer info längre ner på sida.

Program

10.30 – 10. 45 Välkommen

10.45 – 12.00 Urbana subkulturer – identitet och uttryck. Kristoffer Arvidsson, forskningsledare Göteborgs konstmuseum presenterar utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919 – 1939, följt av ett panelsamtal modererat av museichef Patrik Steorn. Medverkande i samtalet är Alexandra Fried, Sam Hultin och Conny Karlsson Lundgren.

12.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.45 Människans rätt – demokratisering av historieskrivning. Presentation av utställningen Det nya ögat. Mellankrigstiden genom linsen av Louise Wolthers, forskningsansvarig/curator Hasselbladstiftelsen. Följt av ett panelsamtal modererat av Louise Wolthers. Medverkande i samtalet är Maja Hagerman, Karl-Magnus Johansson, Hanni Kamaly och Katarina Pirak Sikku.

14.45-15.15 Paus

15.15 – 16.30 Villkor för liv – kön, arbete och hem. Presentation av konsthallens kommande utställning Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen av Stina Edblom, konstnärlig ledare på Göteborgs Konsthall. Följt av ett panelsamtal modererat av Pia Laskar. Medverkande i samtalet är Anna Dahlgren, Kristina Müntzing och Emma Severinsson. Innan panelsamtalet kommer de medverkande att presentera sina arbeten.

BOKA BILJETT

För dig som vill vara med på plats i Hörsalen på Stadsbiblioteket finns möjlighet att boka plats via Kulturpunkten. Du bokar biljett för det eller de panelsamtal du är intresserad av. Antalet platser är mycket begränsat så boka bara om du vet att du säkert ska gå.
Bokningslänkar:
10.30-12.00 Boka biljett till URBANA SUBKULTURER (inklusive välkomsttal)
13.30-14.45 Boka biljett till MÄNNISKANS RÄTT
15.15-16.30 Boka biljett till VILLKOR FÖR LIV

Seminariedagen är ett samarbete mellan Göteborgs Konsthall, Göteborgs konstmuseum, Hasselbladstiftelsen och Göteborgs Stadsbibliotek.


MEDVERKANDE

KRISTOFFER ARVIDSSON är fil.dr i konstvetenskap, forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum och redaktör för skriftserien Skiascope. Han disputerade på en avhandling om den romantiska postmodernismen.

ANNA DAHLGREN är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hon är författare till flera böcker och ett stort antal artiklar om fotografisk bild. Just nu är hon redaktör för en ny svensk fotohistoria och arbetar med ett större forskningsprojekt om metadata och visuellt kulturarv.

ALEXANDRA FRIED är lektor i Konst- och Bildvetenskap på Institutionen för Kulturvetenskaper vid Göteborgs Universitet och driver Konsthistoriepodden tillsammans med Alexandra Herlitz.

MAJA HAGERMAN är författare, filmare och konstnärlig lektor i bildproduktion. Hon har bland annat medverkat som författare i den internationella antologin Thresholds: Interwar Lens Media Cultures 1919–1939.

SAM HULTIN är konstnär och arbetar med performance och video utifrån sitt intresse för queer historieskrivning, identitet och gemenskap.

KARL-MAGNUS JOHANSSON är arkivarie på Riksarkivet i Göteborg och har bland annat bidragit med att hitta material till utställningen Det nya ögat. Mellankrigstiden genom linsen.

HANNI KAMALY är en visuell konstnär som arbetar framför allt med skulptur, film och performance. Kamaly medverkar i utställningen Med nya ögon – mellankrigstiden genom linsen på Göteborgs Konsthall.

PIA LASKAR är filosofiedoktor i idéhistoria och docent i genusvetenskap med fokus på sexualitetens historia och kulturarvsfrågor. Hennes senaste bok är Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete (2019).

CONNY KARLSSON LUNDGREN är konstnär vars arbete utforskar gränser mellan en social, politisk och privat identitet med hjälp av film, text, bild och arkivdokument. Karlsson Lundgren medverkar med en installation, Göteborgsaffären: Prolog, i utställningen Det nya ögat som följs upp av ett performativt verk på Göteborgs Konsthall under vintern 2021/22.

KRISTINA MÜNTZING är konstnär och utbildad vid Goldsmiths College och Konsthögskolan Valand. Hon medverkar i utställningen Med nya ögon – mellankrigstiden genom linsen på Göteborgs Konsthall.

EMMA SEVERINSSON är doktor i historia och lektor i modevetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Hon är redaktör för den nyligen utkomna antologin Modevetenskap – perspektiv på mode, stil och estetik.

KATARINA PIRAK SIKKU är konstnär och har i sin konst särskilt riktat blicken mot det svenska rasbiologiska arvet. Pirak Sikku medverkar i utställningen Med nya ögon – mellankrigstiden genom linsen på Göteborgs Konsthall.

PATRIK STEORN är docent i konstvetenskap och museichef vid Göteborgs konstmuseum. Han har tidigare varit museichef för Thielska Galleriet. Han har bland annat forskat om svensk konst och bildkultur kring sekelskiftet 1900. Han har också varit lektor i modevetenskap och tävlande i tv-programmet Kontrapunkt.

LOUISE WOLTHERS är forskningsansvarig och curator på Hasselbladstiftelsen och har tillsammans med Mats Jönsson, GPS400 på Göteborgs Universitet, och Niclas Östlind, HDK-Valand, varit curator och redaktör av utställningen Det nya ögat. Mellankrigstiden genom linsen och antologin Thresholds: Interwar Lens Media Cultures 1919–1939.