Konst och normer: Urfolk, rasism och klimathot

Tisdag 4 februari 2020, kl. 12:15 - 12:45

I en serie lunchföreläsningar presenterar medarbetare på Göteborgs Konsthall konstverk som på olika sätt väcker frågor kring värdegrundsfrågor och normer såsom rasism, civilkurage, demokrati, klimatkris, lagar, etik och konsumtion.

Kan de frågor som konstverken väcker främja en dialog kring komplexa frågor där det inte finns några enkla svar?

Vid det första tillfället visas konstverk som berör urfolks situationer, rasism, och klimathot.
Plats: Trappscenen, Göteborgs Stadsbibliotek. Fri entré.

Bilden: verket Indigenous Love, Anders Sunna. 2008-2013. Verket visas i den pågående utställningen Varje löv är ett öga.