Inställt: För en samtida kritik av konsten

Lördag 21 mars 2020, kl. 14 - 17

Svartvit teckning där en dolk riktas in i en spricka
Fragment ur konstverket Potosi av Mirna Ticona.

Inställt

Med anledning av Coronaviruset (COVID-19) så är alla programpunkter, workshops och visningar inställda fram till och med tisdag 31 mars. Vi hoppas kunna hitta ett nytt tillfälle för detta samtal efter sommaren.

Utställningen Varje löv är ett öga är öppen enligt ordinarie öppettider. Välkommen!

– – –

Konsthallens verksamhet Urban Konst utforskar under 2020 konstkritiken. Samtidigt som konstkritiken är viktig för att hitta nya positioner och infallsvinklar i ett allt mer pluralistiskt samhälle, är den etablerade konstkritiken ofta i otakt med tiden.

Under den här dagen kan du ta del av ett montage av presentationer och framföranden som kritiserar konstkritiken och utforskar dess potential. Välkommen att ta del av presentationer av kritikern Fredrik Svensk, poeten Felicia Mulinari och forskaren Jacob Kimvall. Därtill deltar curatorn Övül Durmosoglu tillsammans med Frida Sandström genom projektet Redaktionsmöte – samling för en kritik av samtiden.


Om programmet

Under 2020 utforskar Urban Konst inom Göteborgs Konsthall konstkritiken – en genre som skapar sina egna kriterier för att bedöma konst, snarare än att utgå från institutionernas röster. Genom att experimentera med sin egen form och vara genreöverskridande kan konstkritiken utmana villkoren för konstens skönhet, oberoende och angelägenhet. Kritiken är en avgörande plats för att finna nya positioner och perceptioner i ett allt mer pluralistiskt samhälle, samtidigt som konstkritiken i den etablerade offentligheten slår i otakt med tiden.

Programmet genomförs i samarbete med Folkuniversitetet.