En plats glömd av många – Samtidsarkeologisk utgrävning 1957-1982

Lördag 18 juni 2016, kl. 11 - 17

Var med och gräv ut och undersök trädgården bakom Göteborgs Konsthall tillsammans med arkeologer från Historiska studier på Göteborgs universitet. 1923 när konsthallen stod färdig inför Jubileumsutställningen sträckte sig konsthallsbyggnaden över hela tomten. Under åren användes sedan lokalerna till olika verksamheter tills de slutligen revs 1983.

Utgrävningen leds av Anita Synnestvedt från Historiska studier på Göteborgs universitet tillsammans med studenter från institutionen. Till utgrävningsprojektet är även tre studenter från Akademi Valand inbjudna att göra en konstnärlig gestaltning som kommer att presenteras i läsrummet på Göteborgs Konsthall mot slutet av utställningsperioden.

1957-1982

Utgrävning av platsen där Industrimuseet låg mellan åren 1957-1982. I dessa lokaler fortsatte konsthallen att visa konst. 1957 placerades där istället en permanent industrihistorisk utställning. Samlingen bestod av material insamlat sedan grundandet av Göteborgs museum 1862. 1961 invigdes dessa lokaler officiellt som Göteborgs industrihistoriska museum, ofta bara kallat Industrimuseet

Delta

Plats: Trädgården, Göteborgs Konsthall
Anmälan: Drop in