Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival

Lördag 14 april 2018, kl. 13:30 - 17

En heldag med fokus på Donna Haraway

Lördagen den 14 april riktar Göteborgs Konsthall uppmärksamheten mot feministen och vetenskapsteoretikern Donna Haraway. Under dagen visar vi bland annat Fabrizio Terranovas omtalade dokumentär om henne – Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival (2016) – ”ett lekfullt och öppenhjärtigt porträtt av en av samtidens viktigaste tänkare”. Dessutom blir det samtal, konstnärliga kommentarer och fördjupande diskussioner med inbjudna gäster om filmen, Haraway och hennes arbete.

Dagen är sammanställd av den Amsterdambaserade frilanscuratorn Melanie Bühler, och är en del av utställningen Mozart´s Ghost – internetkonst, feminism och motstånd, som pågår fram till den 15 april.

Fri entré.
Samtalen sker på engelska.
Varmt välkommen!

Program

13.30 Ett transhumanistiskt jag – Cyborgen som konstnärlig praktik, föredrag med Agnieszka Roguski
14.00 Fikapaus
14.15 Curator Melanie Bühler introducerar filmen Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival och presenterar ett nyproducerat projekt med konstnären Anni Puolakka
14.30 Filmvisning: Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival 
16.00 Fikapaus
16.15 Q&A med Melanie Bühler och Mikela Lundahl Hero

Ett transhumanistiskt jag – Cyborgen som konstnärlig praktik

Föredrag med Agnieszka Roguski.

Inom posthumanismen betraktas tanken på kroppen och själen som en sammanhängande enhet, som något föråldrat. Utifrån detta perspektiv blev cyborgen – den cybernetiska organismen med både organiska och teknologiska kroppsdelar – en intressant tankefigur. Med den medicinska teknologins framsteg och den estetiska kroppskirurgin så tog cyborgen steget ut i vardagen och blev en reell verklighet. Men utöver sina tekniska förmågor släpper cyborgen också lös känslor – och skapar ett transhumanistiskt jag.

Donna Haraway var först med att karaktärisera cyborgen som en kropp med möjligheter att överbrygga normativa maktstrukturer – som kön – just för att de i sig själva löser upp relationen mellan kropp och själ. Cyborger utgör således ett nytt subjekt. Så hur kan konstnärer, vars arbete i sig är en form av subjektsskapande, förhålla sig till de nya identitetsskapande och förkroppsligande möjligheter som cyborger erbjuder? Och hur kan idén om ”trans” skapa nya utrymmen för digitala och fysiska utryck?

Filmvisning: Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival

Dokumentären Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival är skapad av filmaren Fabrizio Terranova, och hade premiär under 2016. Terranova tillbringade ett antal veckor tillsammans med Haraway och hennes hund Cayenne i deras hem i södra Kalifornien, och i dokumentären skildrar han deras personliga universum och Haraways säregna syn på frändskap och planetens fortlevnad. Med animationer, arkivmaterial och fantasier är filmen en excentrisk skildring av en verkligt originell tänkare.

Om Donna Haraway

Donna Haraway (f. 1944) är en amerikansk feminist, vetenskapshistoriker och biolog. Haraways forskning har främst kretsat kring vetenskap, teknik, genus, natur och artöverskridande relationer. Hon har skrivit en mängd böcker och uppsatser som sammanför frågor om vetenskap och feminism. Mest känt är nog hennes cyborgmanifest från 1985 A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century som bland annat studerar människans förhållningssätt till maskinen.

Medverkande under dagen

Melanie Bühler
Frilanscuratorn Melanie Bühler är grundare av Lunch Bytes – ett projekt som fokuserar på digital konst och kultur, och som omfattar samtal, diskussioner och en webbaserad plattform. Med Lunch Bytes har hon samarbetat med institutioner som Art Basel, CCA i Glasgow, ICA i London och Hirshhorn Museum och Sculpture Garden i Washington, DC.

Mikela Lundahl Hero
Mikela Lundahl Hero är idéhistoriker och lektor vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Hon forskar bland annat om sexualitet och civilsamhälle med utgångspunkt i feministiska och postkoloniala teorier. På senare tid har hon publicerat artiklar om postpatriarkatet, sekularitet och om slöjor som gränsobjekt.

Anni Puolakka
Konstnären Anni Puolakka arbetar med performance, video, installationer och teckning där situationsspecifikt och dokumentärt material införlivas i fiktiva världar. I sina verk undersöker hon gränsen mellan djur och människa och potentialen hos människoliknande djur som söker att kommunisera med sin omvärld. Puolakka bor och arbetar i Helsingfors och Rotterdam. På senare tid har hon presenterat sitt verk HOST på bl Showroom MAMA, Rotterdam, ARS17, Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsingfors och Preparatory Portrait of a Young Girl på PLATO Ostrava, Tjeckien.

Speciellt för programdagen har Puolakka gjort ett videoverk utifrån dokumentären om Haraway, där hon låter en artificiellt intelligent chatbot reflektera och spekulera kring sina erfarenheter som kretsar kring hennes största organ: huden.

Agnieszka Roguski
Agnieszka Roguski är frilansskribent och curator verksam i Berlin. Hon har curaterat flera utställningar, bland annat för Kunstverein Leipzig, HKW Berlin och Torrance Shipman Gallery i New York och publicerats i en mängd konsttidskrifter. Hon arbetar nu med en PhD, med arbetstiteln The Self on Display – Visual Performances in the Digital Society.