Brödtjuven: samtal om konstens roll i klasskampen

Lördag 2 november 2019, kl. 14 - 17

Del av verket Väggteckning av Knud Stampe. Foto: Hendrik Zeitler.
Del av verket Väggteckning av Knud Stampe. Foto: Hendrik Zeitler.

Ett samtal med utgångspunkt i Knud Stampes Väggteckning

Under efterkrigstiden växte konstsamlingar fram i Sveriges verkstadsklubbar som en del av den fackliga organiseringen och den politiska gemenskapen. Politiska frågeställningar, historiska kamper och arbetaridentitet etablerades genom konst och kulturella uttryck.

Samtalet utgår ifrån konstnären Knud Stampes (1936-1996) skildring av industriellt arbete i verket Väggteckning. Verket är utlånat av SKF:s verkstadsklubb till utställningen Part of the Labyrinth på Göteborgs Konsthall. Verket som Stampe skapade för arbetarna på SKF förmedlar en arbetskritik som är aktuell än idag.

Vad kan vi lära av 1900-talets fackliga kulturengagemang? Hur ser dagens arbetarkonst ut och genom vilka uttryck formas en politisk rörelse?

Michele Masucci samtalar med fil dr. Margareta Ståhl, fd arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och verksam inom Arbetarkonstgruppen samt konstnären Benj Gerdes, som presenterar sitt pågående projekt om konflikten i Göteborgs hamn. Dagen introduceras av konstnären Michele Masucci, följd av fil dr. Margareta Ståhls presentation av den historiska arbetarrörelsens bildkonst. Författaren Felicia Mulinari talar om poesin som ett sätt att minnas och skapa kollektiv och konstnären Benj Gerdes visar film ur sitt pågående projekt om konflikten i Göteborgs hamn.

Slutligen leder Masucci ett samtal med samtliga om konstnärliga representationer av arbetarrörelsen, strategier för politiskt arbete genom konsten och villkoren för en motståndsestetik idag.

PROGRAM

14: 00
Välkomna – Patrik Haggren, Urban Konst/Göteborgs Konsthall
Konsten och arbetet: kritik, motstånd, kamp – Michele Masucci
Bildkonsten inom den svenska arbetarrörelsen från sekelskiftet till 1950 – Margareta Ståhl tillsammans med Michele Masucci

Fika

Att minnas och göra kollektiv i poesi – Felicia Mulinari
Att lära med hamnarbetarförbundet: arbetarkamp, politiska konstprojekt och möjligheten till solidaritet – Benj Gerdes
Samtal med Benj Gerdes, Felicia Mulinari och Margareta Ståhl modererat av Michele Masucci

Programmet är en del av serien Makten. Staden. Konsten. som undersöker och genomkorsar uppspaltningen av konsten i urbana, offentliga och samtida uttryck.