Black Light 2: Svarta kvinnor

Onsdag 13 mars 2019, kl. 18 - 19:30

Porträtt av Maria Clara Araújo från KBELA av Alile Dara Onawale

English version below.

Del 2 i ett filmprogram curaterat av Temi Odumosu

Vad betyder det att förstå och uppleva världen i ett “svart ljus”? Temi Odumosu, curator och forskare vid Malmö Universitet, presenterar ett filmprogram i tre delar som tar sig an teman som närvaro, frånvaro, minne och synliggörande i afrikansk film och film i den afrikanska diasporan. De rörliga bilder som presenteras utgör ett konceptuellt utforskande av svarthet (blackness) i linje med vad Édouard Glissant beskriver som en resa längs med djupa historiska färdvägar, i rörelse genom och mellan olika kroppars verkligheter, som i drömmar måhända kan föreställas på nytt. Det är bilder som är sensibla, djärva och känns på djupet.

I filmprogrammets andra del tar vi del av kvinnliga filmskapares omvandlande sätt att se på världen genom kortfilmer om svarta kvinnors liv.

Filmprogram

Ng’endo Mukii – Yellow Fever (2012, 7 min)
Ng’endo Mukii intresserar sig för vad begreppen hud och ras för med sig, för idéerna och teorierna som sås i våra kroppar och förändras över tid. Förståelsen av skönhet har globaliserats, och skapat en likartad strävan som förvränger människors självbild tvärs över världen. I Yellow Fever fokuserar Mukii på afrikanska kvinnors självbild, genom minnen och intervjuer, och använder olika medier för att beskriva det nästintill schizofrena självframställande som hon och många andra växt upp med.

Ngozi Onwurah – Flight of the Swan (1992, 12 min)
Flight of the Swan är en poetisk film om en ung svart kvinnas strävan att bli balettdansös. När hon får avslag från en prestigefull dansskola räddas hon av en dansande skyddande ande. Ngozi Onwurah är en av den brittiska filmens pionjärer och var den första svarta brittiska kvinna vars filmer visades på bio i Storbritannien. Den här filmen är en av flera där hon behandlar ras och kön.

Sasha Huber – I love JaNY (2010, 10 min)
I love JaNY är ett porträtt av Jany Tomba, moster till bildkonstnären Sasha Huber. I ung ålder på 1960-talet emigrerade Jany Tomba med sin familj från diktaturen på Haiti till New York. Sedan barnsben har Huber fascinerats och inspirerats av Janys liv. Huber var nyfiken på de  förväntningar och drömmar Jany hade, och undrade vilka omständigheter som ledde henne till ett yrke som hon tidigare knappt känt till –  en förstagenerationens framgångsrik modell som spenderade över 25 år på agenturen Ford modelling agency.

Efter denna film tar vi en kort paus innan den sista filmen visas.

Yasmin Thayná – KBELA (2015, 22m min)
KBELA är audiovisuell upplevelse som iscensätts kollektivt: av svarta kvinnor, om svarta kvinnor. Filmen behandlar rasism och machokultur i särskilt Brasilien och söker efter nya sätt att förmedla kvinnors berättelser och visa avvikande bilder. Yasmin Thayná har skrivit och regisserat filmen, som producerats nästan uteslutande med hjälp av sociala nätverk och crowd funding.

Fri entré, ingen föranmälan.
Välkommen!

I samarbete med Folkuniversitetet.

Se även: 
Black Light, del 3

In English: Black Light part 2: Black Women

Part 2 of an exhibition film programme curated by Temi Odumosu.

What does it mean to know and experience the world in (under) a “black light”? This programme engages themes of presence, absence, memory, and illumination through African and African diasporic filmmaking. The moving images presented here explore blackness conceptually in the way Édouard Glissant describes as ‘a knowledge becoming’; travelling along deep historical pathways, moving through and between embodied realities, and even reimagined in dreams. These images are sensitive, bold, and heartfelt. Truth and fiction are woven into stories, that offer points of connection.

Film programme

Ng’endo Mukii – Yellow Fever (2012, 7 min)
Ng’endo Mukii is interested in the concept of skin and race, and what they imply; in the ideas and theories sown into our flesh that change with the arc of time. The idea of beauty has become globalised, creating homogenous aspirations, and distorting people’s self-image across the planet. In Yellow Fever, Mukii focuses on African women’s self-image, through memories and interviews; using mixed media to describe this almost schizophrenic self-visualization that she and many others have grown up with.

Ngozi Onwurah – Flight of the Swan (1992, 12 min)
Flight of the Swan is a haunting, poetic film charting a young black girl’s yearning to become a ballet dancer. When she is rejected from a prestigious dance school, a dancing guardian spirit comes to her rescue. Ngozi Onwurah is a pioneer of British cinema and was the first black British woman filmmaker to have a feature film released in UK cinemas. This is one of several films she produced handling intersecting themes of race and gender.

Sasha Huber – I love JaNY (2010, 10 min)
I love JaNY is a portrait of Jany Tomba, who is the aunt of visual artist Sasha Huber. At an early age during the 1960s, Jany Tomba experienced emigration with her family from the dictatorship in Haiti to New York. Ever since Huber was a child, she has been fascinated and inspired by Jany’s life. Huber was curious to find out what expectations and dreams Jany had, and how the various incidents in her life led her into a career that she knew almost nothing about – that of a successful, ʻearly-generationʼ black fashion model, spending over 25 years with the Ford modelling agency.

SHORT BREAK

Yasmin Thayná – KBELA (2015, 22m min)
KBELA is an audiovisual experience held in a collaborative way by black women about black women. Addressing the challenges of racism and machismo, particularly in Brazil, the film engages in a search for new possibilities to narrate women’s stories and show different images. Written and directed by Yasmin Thayná, and produced entirely through social networks and crowd funding, the film received the African Diaspora’s Best Short Film Award from the African Academy of Cinema (AMAA Awards 2017).

Free entrance. Welcome!