National Urban Art Network (NUAN) arbetar för den urbana konstens utveckling. Under H22 City Expo i Helsingborg bjuder vi och ArtStreetHbg in till två halvdagar med föreläsningar och samtal på Dunkers kulturhus kring olika teman som belyser konst i staden. Evenemanget har fri entré.

De två halvdagarna riktar sig både till dig som arbetar producerande eller främjande inom det urbana konstfältet och till dig som är intresserad och vill ta del av programutbudet. Var med och diskutera teman som till exempel den urbana konsten och konstkritikerns roll, kulturarv och minnespolitik samt staden och byråkratin.

Det kostar inget att delta men du behöver anmäla dig/boka en biljett:

Anmälan

NUAN startade 2020 av Urban Konst vid Göteborgs Konsthall, Urban Konst vid Botkyrka Konsthall och förlaget Dokument Press. Sedan premiären har vi genomfört flera träffar med skiftande fokus utifrån deltagarnas behov och intresse. Nätverket drivs av en organisationsgrupp som växer och förändras från år till år.

Årets värdar är ArtStreetHbg i Helsingborg och Urban Konst vid Göteborgs Konsthall.

OBS! Konferensen är på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Konferensens
andra dag:

Inga kommande aktiviteter

PROGRAM

Torsdag 30 juni

11-12:30 Registrering
12:30 Introduktion och välkomsthälsning
12:45 Tobias Barethin Lindblad, föreläsning och frågor: ”K-märkning av graffiti som konstaktivism”
13:30 Paus
13:45 Panel 1: ”Den gestaltade livsmiljön i Helsingborg” (i samarbete med Folkuniversitetet och Kulturnämnden i Helsingborg). Korta presentationer av och diskussion mellan Konrad Ek (Stadsarkitekt Helsingborg), Viktoria Buskqvist (Boverket). Ytterligare paneldeltagare tillkommer.
15 Paus
15:15 Det händer: Magasinsgatan8, ArtStreetHBG, Hangaren – Urbankonsthallen
16:15 Paus
16:30 Panel 2: ”Den urbana konsten, staden och byråkratin” (i samarbete med H22/Offentlig konst i Helsingborg ). Korta presentationer av och diskussion mellan Emma Gerdien (kultursekreterare Borås), Pontus Alexandersson (arkitekt vid stadsarkitektavdelningen i Malmö), Håkan Nilsson (professor i Konstvetenskap Södertörns högskola), Moa Sundberg (Urban Designer, Helsingborg stad)
17:45 Avslutande ord
18:30 Konferensmiddag (i samarbete med Folkuniversitetet och Kulturnämnden i Helsingborg)

Fredag 1 juli

Kl. 10 Det händer: TBA
Kl. 11 Paus
Kl. 11:15 Föreläsning: Carolina Falkholt
Kl. 12 Paus
Kl. 12:30 Panel 3: ”För en samtida konstkritik”. Urban konst handlar ofta om hur gränsdragningar och konflikter i staden reproduceras genom konsten. Som poeten Felicia Mulinari skrivit skapas det vackra i konsten genom “exkludering och uteslutning”. Denna kritik av konstens villkor ställs på sin spets i städer där välfärdsstaten drar sig tillbaka från alltmer privatiserade platser samtidigt som polisinsatserna tilltar. Vilken roll kan en samtida konstkritik spela i denna situation? Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. Det här samtalet handlar om hur kritik kan skapas utifrån andra horisonter, och är en fortsättning på poddserien om konstkritik av Urban Konst vid Göteborgs konsthall. Samtal mellan konstkritikerna Frida Sandström, Macarena Dusant, Michele Masucci, som modereras av Patrik Haggren och Daniel Terres, Göteborgs Konsthall
Kl. 13:45 Avslutande reflektion av Jacob Kimvall