Aktiviteter
Lör 26 aug
14:00–16:00

Makten. Staden. Konsten.
Ljus-
brytning.

Datum Lör 26 aug
Tid 14:00–16:00
Entré 65 kronor
Plats Göteborgs konstmuseum
Past occasion
Makten. Staden. Konsten. Ljusbrytning. Bild: “Mikroskopische Gemüths- und Augen-Ergötzung”, Martin Frobenius (1719-1769).

Konstnären Geraldine Juárez gör en performance i utställningen av Göteborgskoloristerna på Göteborgs konstmuseum.

Med hjälp av ett digitalt mikroskop kommer Juárez att utforska ljus och materialitet. En visuell essä dras framför linsen som en filmremsa, med animationer och förvandlingar av texturer och ämnen som resultat. En serie färgövningar där teknologi används för att komma närmare världen, som projiceras ut i rummet.

Curatorn för Den underbara färgen – Göteborgskolorismen i nytt ljus, Kristoffer Arvidsson, kommer jämte detta att tala om Göteborgskolorismen som utgör omgivningen för Juaréz performance.  

Geraldine Juárez (f. Mexiko City) är en konstnär som jobbar med tidsbaserade medier, skulptur och skrivande. Hon har ställt ut internationellt i Casa de Lago, Jeu de Paume, Skogen, Haus Kulturen der Welt, transmediale, Fotomuseum Wintertur och 57:e Venedigbiennalen. Hennes texter har publicerats i Constant, Contingent, Scapegoat, Sink, Paletten och K.Verlag. Juárez bor och verkar i Göteborg.

Kristoffer Arvidsson är fil.dr i konst- och bildvetenskap, forskningsledare på Göteborgs konstmuseum, redaktör för skriftserien Skiascope, disputerade vid Göteborgs universitet 2008 på avhandlingen Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst, tidigare verksam som konstkritiker.  

Makten. Staden. Konsten. är en programserie som drivs av Urban Konst vid Göteborgs Konsthall och undersöker konstens förhållande till den segregerade staden.  

Programmet ingår i Göteborgs konstmuseums entréavgift. Ingen föranmälan krävs.