Linnéa Sjöberg och Oscar Guermouche medverkar i utställningen Burnout med verk som berör traumatiska händelser där bilen spelat en avgörande betydelse.

I strukturen av ett terapisamtal närmar vi oss trauma och konst. Under 45 minuter möter konstnärerna Goran Mijaljica, specialistläkare i psykiatri för att prata om förlust, sorgearbete, tystnadskulturer och traumabearbetning, både i den privata och offentliga sfären.

Hur fungerar nedärvda trauman och vilken betydelse har de för familjer och samhällen? Hur kan vi både som individer och konstnärer behandla frågor om sorg, förlust och kristillstånd?


Goran Mijaljica är specialistläkare i psykiatri och verksamhetschef på Kris- och traumamottagningen, Flyktingmedicinsk mottagning och Flyktingbarnmottagning inom Västra Götalandsregionen.

Han har också ett uppdrag på Transkulturellt Centrum i Stockholm samt är föreläsare i medicinsk etik på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Mijaljica har ägnat särskilt intresse åt bland annat transkulturell psykiatri, krigstrauma, PTSD och trauma-fokuserad psykoterapi.

I samarbete med Folkuniversitetet

LÄS OM
utställningEN