2022.05.20
2022.09.04

Nina
bondeson

Välkommen!

Som besökare på Göteborgs Konsthall bjuds du in till en mängd aktiviteter som passar både barn, vuxna och äldre: guidade visningar, skapande i ateljén, konstnärssamtal, workshops, filmvisningar, performance och föreläsningar. Här hittar du kommande aktiviteter. Vi har alltid fri entré och det kostar heller inget att delta i våra programaktiviteter.

Aktiviteter

Urban konst

Urban Konst är en del av Göteborgs Konsthall som arbetar för att främja den urbana konsten i staden. Målet är att skapa en dynamisk konststad där fler kan påverka. Verksamheten arbetar konsultativt, genomför aktiviteter och konstnärliga projekt i syfte att driva den urbana konstens utveckling.

Läs mer

KREATIVA AKTIVITETER
FÖR alla åldrar

På konsthallen kan hela familjen hitta något spännande att göra – workshops, visningar och lovaktiviteter. Ateljén står alltid öppen under konsthallens öppettider och där kan du slå dig ner och skapa med det som finns framdukat

Pedagogik