Olof Marsja

Olof Marsja deltar i utställningsprojektet Untitled med verket ENAn, som består av en skulptur som installerats i taket i ett av utställningsrummen, samt en kort animerad film som kan ses här på hemsidan. Genom verket uppstår en dialog med den pågående utställningen Varje löv är ett öga.

ENAn är den senaste gestalten i den grupp antropomorfa karaktärer som Marsja jobbar med. Hon uppstod ur fotografier som publicerades i svenska medier under vintern 2020 på slaktrester av ihjälskjutna renar, som placerats ut längs med vägar i Gällivare kommun.

I utställningen möts vi av anden till en av renarna som miste livet en mörk och kall vinterdag. Genom den orätt som hon blev utsatt för faller hon mot avgrunden där utsikten att göra sig kvitt det förgångna tycks vara omöjlig. Vi får höra henne resonera kring det ofattbara i hur hon dog och det tröttsamma i att bli indragen i människans tarvliga konflikter. Hon framträder som en skulptur som faller ner från taket i ett av utställningsrummen och som en animation där vi ser henne sitta på botten av avgrunden.

Olof Marsja f.1986, har utbildat sig på Konstfack och arbetar med skulpturala uttryck där det handgjorda, organiska och industriellt producerade material sätts samman till tvetydiga gestalter och objekt. Här samsas det noggrant snidade träet, den gjutna metallen, det handblåsta glaset med det funna och rått bearbetade. I sitt arbete behandlar han ofta idéer som kretsar kring mellanförskap. På ett lekfullt och allvarsamt sätt tar han sig an frågor om identitet, samtid och historia. Gestalterna som växer fram är hybridfigurer som glider mellan kategorier som bildkonst, konsthantverk, fantasi, verklighet, människa och djur. Genom sina material och symboler som de bär upp berättar de historier om platser både nära och fjärran.

ENAn, Olof Marsja, 2020

Verket ENAn utgör en del av utställningen Untitled som presenterar en serie nya konstnärliga produktioner under 2020.