Petter Engman

Petter Engmans, född 1975 i Råneå, fotografiska verk relaterar ofta till de platser han befinner sig i, bekanta och främmande. Han är intresserad av hur relationen mellan det bekanta och det främmande återskapas och förändras. Fokus i verken ligger ofta på politiska fenomen som hör samman med sociala konsekvenser av modernitet och globalisering.

Det visuella uttryckssättet Engman använder kombinerar det konstnärliga med det dokumentära. Ofta består hans arbete av både bildserier och en omfattande teoretisk undersökning kring den etiska och politiska funktionen av fotografisk representation. En fråga som Engmans verk ofta väcker är vad som ger en människa rätt att representera en plats – oavsett om man gör det i det privata intressets, konstens, journalistikens eller vetenskapens namn?
Petter Engman har rötterna i Vitå, Norrbotten, men har under flera år bott och studerat i England. I Homeground har han återvänt till sin hembygd i rollen som konstnär och fotograf. Hans arbeten grundar sig i den dubbla erfarenheten av att ha rest iväg och lämnat något, för att sedan återvända med ny erfarenhet och ett förändrat perspektiv.

Homeground är en resa genom det för Engman både bekanta och främmande landskapet som en lämnad hembygd ofta utgörs av. Det är lika mycket en undersökning av vad som hänt i en bygd som avfolkats, som ett återskapande av en relation där nya förutsättningar öppnar vissa dörrar men stänger andra. Homeground kan därmed förstås som ett sätt att tackla både hur den egna identiteten och samhället förändras.