Conny Karlsson Lundgren

© Conny Karlsson Lundgren, stillbild från Our Trip to France, (Mont de Tantes), 2021 HD video. Foto: Eric de Keizer.

Vår resa till Frankrike (Mont des Tantes)

Verket utgår från en resejournal skriven sommaren 1977 av fyra unga homosexuella män från Göteborgstrakten under en vistelse på ett internationellt frigörelseläger i södra Frankrike. De svenska männen tillhör den Göteborgsbaserade socialistiska föreningen Röda Bögar och är liksom övriga lägerdeltagare engagerade i kampen för homosexuellas fri- och rättigheter. Trots gemensamma mål finns dock stora skillnader. De svenska småstadsbögarnas trevande längtan efter, och osäkerhet inför, de mer världsvana, kontinentala männen genomsyrar journalen. Likaså deras olika relationer till femininitet och möjligheten att använda kvinnligt kodade uttryck som lekfulla vapen mot patriarkatet. I filmen hör vi en yngre generation aktivister gestalta dagboksanteckningarna som skildrar några intensiva veckor av både lustfyllda och ångestladdade möten i den sydfranska sommarhettan. På så sätt blir verket en plats för ett möte över generationsgränserna, där olika tiders erfarenheter och begär, minnen av det förflutna och fantasier om framtiden, vävs samman.

Om konstnären

Conny Karlsson Lundgren (född 1974, Sverige) är bildkonstnär baserad i Stockholm och Hoby Mosse. Med film, text, bilder och performance korsar hans verk gränserna mellan sociala, politiska och privata identiteter. I sitt konstnärskap använder han interdisciplinära metoder för att visa fram alternativa verkligheter och sociala överenskommelser uttänkta på nytt genom erfarenheter, kontrapositioner, begär och hemliga koder. Karlsson Lundgren är intresserad av arkivet både som informationsbärare och som kontrollmekanism. Han har en masterexamen från Konsthögskolan Valand i Göteborg och deltog i studioprogrammet vid Jan van Eyck Academie i Maastricht i Nederländerna 2014–15. Conny Karlsson Lundgren har ställt ut på Moderna Museet i Malmö, Göteborgs konstmuseum och Extra City Kunsthal i Antwerpen, Belgien. Karlsson Lundgren är också aktuell med en installation på Hasselblad Center i utställningen Det nya ögat. Mellankrigstiden genom linsen, utställningen vissas till den 26 september.