AnarKrew: An Anti-Archives

Göteborg Carnival on Record

Göteborgs Konsthall /Hasselblad Center,
curator Claire Tancons Statement

AnarKrew: An Anti-Archives navigerar de farvatten där de maritima, imaginära karnevaliska strategier och anarkistiska influenser sammanflödar, vilka utgör kärnan i Göteborgs tradition av proteströrelser. AnarKrew är en ordlek med engelskans ”anarchy” (anarki) och ”crew” eller ”krew” (besättning) och slår fast att piratskeppets besättning och karnevaldeltagarna har liknande drag av anarkism, ungefär som båten förhåller sig till flotten. AnarKrew befinner sig i gränslandet mellan historiskt, fiktivt och mytologiskt berättande och ger sig ut på en forskningsfärd som återuppfinner staden Göteborgs ursprung genom karnevalen och karnevalens ursprung till havs, utifrån dess omstridda etymologi, ”carrus navalis”.

Med utgångspunkt i arkiven från den idag bortglömda Göteborgskarnevalen (1982-1993) och med de så kallade Göteborgskravallerna (2001) som tillfällig slutpunkt kastar AnarKrew loss på en odokumenterad resa genom Göteborgs motkultur och dess vidare förgreningar i Nordeuropa. I utställningen testar Tancons hur documentation och arkivmaterial kan användas i konstnärlig och curatorisk praktik i syfte att få en ny tid att framträda, snarare än att återskapa en förlorad epok.

/Claire Tancons, Curator

Konstnärer

Sonia Boyce (Storbritannien / UK, 1962)
Andreas Gedin (Sverige / Sweden, 1958)
Nicoline van Harskamp (Nederländerna / the Netherlands, 1975)
Johan Heintz (Sverige / Sweden, 1958)
Jean-Louis Huhta (Sverige /Sweden, 1965)
Deimantas Narkevièius (Litauen / Lithuania, 1964)
New Beauty Council & MYCKET i samarbete med Maja Gunn (Sverige / Sweden etabl. 2008 / 2011)
Roberto Peyre (Sverige/ Sweden, 1971)
Karol Radziszewski (Polen / Poland, 1980)
Psychic Warfare (Sverige / Sweden, 2010)
Per Zennström & Lennart Sjöberg (Sverige / Sweden, 1961/Sverige / Sweden, 1961)

Curator

Claire Tancons, fFödd 1977 i Guadeloupe i Franska Västindien, bor och arbetar i New Orleans, USA.
Claire Tancons är curator, författare och forskare med fokus på karnevalisk, offentlig ceremonikultur, folkliga rörelser och performance. Hon var assisterande curator för Prospect.1 New Orleans, co-curator för 7:e Gwangjubiennalen och assisterande reaserchcurator för Biennale Bénin 2012. Sedan 2012 har hon även hållt seminarier för curatorer på IUAV-universitetet i Venedig. Hon mottog Emily Hall Tremaine Exhibition Award 2012.