Patric Larsson

Presentation

Född 1964 i Norrbotten

För titlar och teknik, se skyltar
Teckningar, 2001-2002.

Patric Larsson tecknar stora pappersark med system av ord, linjer och abstrakta former. ”Ord-teckningarna” refererar till livsåskådning, psykologi och religion. Konstnären undersöker hur
man skulle kunna se på företeelser som andlighet, det egna psyket, vetenskap eller kunskap osv. Då man trott sig förstå hur han tänker sig att saker hänger samman, lämnas man snart lika
vilsen som förut. I de mer abstrakta teckningarna låter Patric Larson en enkel form växa ut över bladet, så att det till sist skapar kartor och topografier.

Teckningarna är utförda i ett tecknande som liknar telefonklotter. De gör att de verkar intima och ödmjuka. Här finns inga färdiga betydelser eller slutgiltiga former. Genom teckningarnas storlek kan man nästan försvinna i dem.

Min intention är att undersöka saker och företeelser där undersökningen i sig själv och mitt handlingsförfarande har lika stor betydelse som resultatet. Jag försöker att göra det så enkelt
som möjligt vid framställningen av verket därför att det ändå så förvirrande svårt att komma fram till någonting.

Den roll man skulle kunna inta som konstnär, exempelvis underhållare, messias, terapeut, upplysare, samvete etc, är påverkad av den syn samhället har på vad konst är eller skulle kunna vara. Min egen inställning är att man som konstnär skulle kunna visa på är att det finns alternativa sätt att uppfatta omvärlden på. När jag själv ser på konst tycker jag om sådana verk som överraskar och som man inte kan hitta ett enkelt svar på. Innebörden av verket är inte konstant utan utvecklas. Oftast har den konst jag tycker är bäst någonting med den mänskliga existensen att göra, kanske inte uppenbart till att börja med, men ändå till sist, med någon slags koppling.

Patric Larsson