Artur Żmijewski

Them, 2007

Videoverket Them är en dokumentation av ett socialt experiment, iscensatt av konstnären Artur Żmijewski. I verket bjuder Żmijewski in ett antal grupper med olika trosåskådningar och politiska tillhörigheter för att medverka i en serie workshops. Deltagarna uppmanas att kreativt uttrycka symboler som representerar deras respektive religiösa eller politiska tillhörighet och därefter kommentera och reagera på varandras verk. Experimentet leder till en eskalerande antagonism mellan de olika grupperna och skulle kunna ses som ett utsnitt av samhället i mikroformat.

Artur Żmijewski (född 1966 i Warzawa i Polen) bor och arbetar i Warsawa och i Berlin, Tyskland