Amalia Ulman

Amalia Ulman (f. 1989) bor och arbetar i Los Angeles, USA, och är en av vår tids främsta instagramkonstnärer.  I sina verk undersöker Ulman frågor såsom klasskillnader, livsstil och äkthet, bland annat genom att fabricera olika personas.

Ulman arbetar med ett särpräglat bildspråk, där allt från fjärilar, pärlor och hjärtan till  motivationsslogans får plats. Detta bildspråk, som vi framför allt kan hitta i livstilsbloggar och på instagramkonton riktade till kvinnor, förför och inspirerar, men framkallar samtidigt ångest och osäkerhet hos många.

I Mozart´s Ghost tredje del: Identitet (6 mars – 15 april 2018) presenterar Ulman nio verk ur Privilege – en installation och ett performance som ägt rum både i hennes ateljé och på hennes Instagram-konto, med över 100 000 följare.

I verket spelar Ulman gravid, för att påvisa hur oförenligt tillståndet är i relation till olika yrkesroller, och i relation till konstvärlden. Verkets andra huvudperson är en uppstoppad duva, som fungerar som ett bollplank som kan stötta Ulman i hennes olika beslut.

Verket problematiserar bland annat manlighet, vithet och makt – samtidigt som det väcker frågor kring Ulmans förmåga att uttrycka sig och protestera mot sin situation, ett privilegium inte alla har.