Who is Josef Anton

Who is Josef Anton, 2012 –

Screentryck på spegel, 70 x 50 cm

Who is Joseph Anton är en serie digitalt monterade fotografiska porträtt av tre författare: Joseph Conrad, Anton Tjechov och Salman Rushdie. När Salman Rushdie 1988 tvingades i exil till följd av ett dödshot som riktats mot honom efter boken Satansverserna antog han pseudonymen Joseph Anton –  en blandning av Rushdies två favoritförfattare, Joseph Conrad och Anton Tjechov.

I verket har bilderna genomgått en serie datorgenererade förvandlingar med hjälp av en gammal FBI-teknik för skuggporträtt blandat med fotografier, teckningar, 3D-modellering och äldre obskyra vetenskapliga material såsom skalldiagram.

Fotomontagen som visas i utställningen har silkestryckts på speglar. I verket ifrågasätts synen på identiteter som något stabilt och enhetligt genom att visa på hur de kan formas till något flytande och formbart. Samtidigt antyds omöjligheten i att fysiskt anta en annan människas identitet, vilket öppnar för frågan om vart du slutar och jag börjar.

Courtesy Ceysson & Bénétière gallery


Who is Josef Anton, 2012 –

Silk screen print on mirror, 70 x 50 cm

Who is Joseph Anton is a series of photomontages using portraits of the three writers Joseph Conrad, Anton Chekov and Salman Rushdie. When Rushdie was forced into hiding following his death threat, he took the pseudonym Joseph Anton, a mix of his two favorite writers: Joseph Conrad and Anton Chekov.

The images undergo a series of computer generated transformations using former FBI sketch portraiture technology, photographs, drawings, 3D modeling and odd scientific materials including vintage diagrams of skulls.

In this case the images have been screen-printed onto mirrors. The work calls into question the very idea of what is meant by identity, seeing it as a fluid, shape-shifting concept rather than a fixed feature, but it also suggests the impossibility of physically assuming another identity, leaving open the question of where you end and the other begins?

Courtesy of Ceysson & Bénétière gallery