The Silence of St Peter the Martyr

The Silence of St Peter the Martyr, 2011

Video, 5:04 min, HD, stereo

Petrus Martyren var en dominikansk munk som på 1200-talet både hyllades och smädades för sitt arbete som predikant, evangelist och inkvisitor. I sin kamp mot irrläror och idoldyrkan fick han lika många fiender som vänner och föll slutligen offer för en lönnmördares kniv, för att senare kanoniseras som ett katolskt helgon.

Hans orubbliga mod och tro på en enda Gud förevigades i fresken St. Peter Martyr Enjoying Silence som målades av Fra Angelica år 1438. Målningen finns i ett valv ovanför klostret i San Marcokyrkan i Florens där den instruerar munkarna på väg in i sakristian att gå i tysthet.

Fatmi har lösgjort bilden av Sankt Peters pekfinger från Fra Angelicos verk och förvandlat målningen till en digital animation. Här har den tysta och orörliga ikonen förvandlats till en hallucinatorisk gestalt som plötsligt fått liv. Snarare än att peka i endast en riktning, mot en enda tro, blir martyren Peters arm en kompass som pekar i flera olika riktningar. Tillsammans med ett aggressivt mekaniskt ljudspår från en del av skeppsvarvet i Gdansk (som kanske en gång var en kyrka) talar Fatmi om våldet som osynliggörs av den tystnad som uppstår i frånvaron av ord och om en tolerans till olika trosuppfattningar.


The Silence of St Peter the Martyr, 2011

Video, 5:04 min, HD, stereo

St. Peter Martyr was a 13th century Dominican friar both celebrated and reviled for his role as preacher, evangelist and Inquisitor. As a fierce opponent of heresy and idolatry he collected as many friends as he did enemies, eventually falling to an assassin’s strike before his canonization as a Catholic saint.

His unwavering fortitude and belief in one God was immortalized by the esteemed painter (and fellow Dominican monk) Fra Angelico in a 1438 fresco titled St. Peter Martyr Enjoying Silence. The painting is located in a lunette above the cloister in Florence’s San Marco Church – directing the monks entering the sacristy to move quietly in their passage.

From Fra Angelico’s original painting, Fatmi dislodges a finger, creating a digital animation – turning the silent, unmoving icon into a hallucinatory vision of unstable meaning. Rather than pointing to a singular purpose, a single belief, Peter Martyr’s arm becomes a compass arrow gesturing in multiple directions. Set to an aggressive mechanical soundtrack in a quasi-sacred site in the Gdansk Shipyard (was this once a church?), The Silence of St. Peter Martyr speaks to the violence of that which is obscured in the absence of words.