My Cloudy Day

My Cloudy Day, 2018

Antennkabel, varierande mått

I väggskulpturen My Cloudy Day använder Fatmi svart antennkabel för första gången sedan han började använda materialet som konstnärligt medium 1998. I skulpturen kombineras tekniker från sakrala basreliefer med senmodernistisk droppteknik. Kabeln har formats till tredimensionella geometriska mönster på väggen så att skulpturen skapar en visuell hypnotisk effekt. Verkets utformning speglar den islamiska konstens ornament och arkitektur. Titeln på verket relaterar till Fatmis relation till sin omvärld och är en kommentar på konstnärens upplevelse av att ständigt avkrävas snabba analyser av vår samtid.


My Cloudy Day, 2018

Antenna cables, dimensions variable

The My Cloudy Day mural sculpture is the first sculpture using the black antenna cable since the artist began to use this medium in 1998. The sculptural device combines the technique of religious bas-relief with late modernist drip-style. While the multiplication of cables and geometric figures is attractive, it also borders on indistinction and tends to induce visual distraction and hypnosis effects in the viewer.

There are also influences from Islamic geometrical art of ornamentation and architecture. The title evokes a personal connection between the artist and the contemporary world that surrounds him, which forces him to a direct, rapid and synthetic analysis.