Everything Behind Me

Everything Behind Me, 2018

Trä, antennkabel, 488x100x80 cm

I installationen Everything Behind Me blickar Fatmi tillbaka och försöker omformulera sin relation till omvärlden. Verket består av mer än 2500 meter vit antennkabel som vävts genom ett fem meter långt bord. Här framträder ett komplext kommunikationsnätverk, där kabeländarna sammanfogats till en oändlig loop.

Kontrasten mellan det svarta bordet och den vita kabeln och materialens relation till varandra skapar en form av organiserat kaos som lämnar öppet för flera olika tolkningar. Bordets dimensioner gör det omöjligt att överblicka hela verket och tvingar betraktaren till att krypa under bordet för att se de dolda delarna av installationen. På så sätt introduceras en form av lek mellan betraktaren och installationen: att se hela verket på avstånd och då gå miste om detaljerna, eller att se det på nära håll, men då förlora översikt på hela verket. I båda fallen förefaller blicken begränsas.


Everything Behind Me, 2018

Antenna cables, wood, 488 x 100 x 80 cm

The installation Everything Behind Me functions like a look back, forcing the artist to rethink the world in new ways. More than 2,500 meters of white antenna cable cross a table five meters long, passing under and over, creating a complex communication network where the end joins the beginning thus producing an infinite loop.

The contrast of black and white – the connection of the table to the antenna cables – gives rise to an organized chaos that offers many possibilities of interpretation. The dimensions of the table make it difficult to see the work in its entirety, while viewers are forced to crouch and look under the table to see hidden parts of the installation. A game is established between the public and the installation: to see the whole work from a distance with the risk of missing detailed connections that compose it, or to see the details while sacrificing the overview. In both cases, the act of seeing remains impossible.