Modernt Amerikanskt Måleri 1932 – 1958

14 juli 1960 - 7 augusti 1960

Konstnärer

Milton Avery, Charles Burchfield, Stuart Davis, Willem De Kooning, Edwin Dickinson, Richard Diebenkorn, Arthur Dove, Arshile Gorky, Adolph gottlieb, Morris Graves, Philip guston, Marsden Hartley, Edward Hopper, Jacob Lawrence, Jack Levine, Loren MacIver, John Marin, Reginald Marsh, Georgia O´Keeffe, Alton Pickens, Jackson Pollock, Mark Rothko, Ben Shan, Charles Sheeler, Mark Tobey, Bradley W. Tomlin, Franklin C. Watkins, Max Weber, Andrew Wyeth

Sammanfattning

Samlingsutställningen Modernt Amerikanskt Måleri var sammanställd av William N. Eisendrath från City Art Museum of St. Louis på uppdrag av Förenta Staternas Informationstjänst (USIS) och omfattade ett 30-tal verk skapade mellan åren 1932 till 1958. Konstverken var inlånade från en rad olika museer och privatsamlare. Utställningen turnerade i Europa under en lång period och hade före Göteborg, som var enda svenska stad som visade utställningen, visats i bla Rom, Berlin och Darmstadt. Detta var den andra utställningen i Sverige som presenterade den amerikanska modernism som vuxit fram efter krigsslutet. Den första utställning som visade ett större urval av samtida amerikanskt måleri var 1953 på Liljevalchs.

Urval av verk

Uställningen presenterade bland annat ”Kvinna IV” (1952 -1953) av Willem De Kooning, ”Plogen och Sågen” (1947) av Arshile Gorky, ”Rum i New York” (1932) och ”Hotellfönster” (1956) av Edward Hopper, ”Rött träd, gul himmel” (1952) av Georgia O´Keeffe, ”Cut out” (1949) och ”Katedral” (1947) av Jackson Pollock och ”Gammalt guld över vitt” (1956) av Mark Rothko.