Material Glitch

9 april 2022 - 30 april 2022

HDK-Valands masterutställning i fri konst 2022

Göteborgs Konsthall presenterar traditionsenligt årets avgångsstudenter vid Masterprogrammet i fri konst vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.

Efter två års avbrott på grund av pandemin är vi glada att åter presentera HDK-Valands masterstudenter i Fri konst och deras utställningsprojekt på Göteborgs Konsthall. I utställningen Material Glitch tar åtta avgångsstudenter temperaturen på samhället – ett samhälle som vi nu försöker återvända till – på spaning efter en normalitet som varit utom räckhåll.

Material Glitch lyfter en tanke, precis som titeln antyder, att någonting är fel i själva byggstrukturen i tillvaron; att ett dolt problem påverkar samhällsväven. En ”glitch” är vanligtvis ett problem som uppträder i elektroniska system där bristfällig programvara ger felaktiga signaler. Utmärkande för en “glitch” är att allting verkar normalt och som det ska, men plötsligt uppenbarar sig en bugg, om än för en bråkdel av en sekund, för att sedan förvinna igen. En ”glitch” är därför svår att upptäcka, men konsekvensen av systemfelet består – om det inte åtgärdas.

Verken i utställningen kan ses som diagnoser på samtiden. Avgångselevernas konstnärliga visioner har arbetats fram som individuella experiment och som del av eget utforskande, men har också påverkats av gemensamma samtal. De är en grupp som har arbetat tillsammans under extraordinära omständigheter. I utställningen undersöker de det svåra förhållandet mellan kropp, begär och perception och de synar de system och processer som påverkar och formar våra liv, men som fortsätter att svika oss: å ena sidan historiens eviga upplösning, och å andra sidan en framtid som definieras av teknikens ständiga expansion till nya områden.

Vilket medvetande framträder i denna osäkra värld, där systemfel blir det nya normala? Hur behöver vi utrusta oss när vi befinner oss i ett tillstånd av instabilitet? Att synliggöra den döda vinkeln innebär att ställa frågor om hur vi skapar betydelse för oss själva. Hur kan vi konstruera meningsfullhet utan att ge avkall på etiska principer? Kan en omprövning av våra ”materiella glitchar” sätta de komplexa sätt som vi människor försöker göra livet värt att leva på i centrum, inte bara för oss själva, utan även för framtida generationer?

Medverkande: Elin Alvemark, Ali Ardalan, Amanda Hellryd, Maja Lindberg Schwaner, Kamilla Mez, Viktor Moen, Jennifer Spångerud, Anders Walfridson