Lina Selander – This Misery of Light

8 oktober 2016 - 29 januari 2017

Detta elände av ljus

DETTA ELÄNDE AV LJUS / DETTA LJUSETS ELÄNDE
DETTA ELÄNDE AV SEENDE / DETTA SEENDETS ELÄNDE
DETTA ELÄNDE AV KUNSKAP / DETTA KUNSKAPENS ELÄNDE
DETTA ELÄNDE AV UPPLYSNING / DETTA UPPLYSNINGENS ELÄNDE
DETTA ELÄNDE AV KUNSKAP OCH UPPLYSNING / DETTA KUNSKAPENS OCH UPPLYSNINGENS ELÄNDE
DETTA ELÄNDE AV FOTOGRAFI / DETTA FOTOGRAFINS ELÄNDE
DETTA ELÄNDE AV FILM / DETTA FILMENS ELÄNDE
DETTA ELÄNDE AV FOTOGRAFI OCH FILM / DETTA FOTOGRAFINS OCH FILMENS ELÄNDE
DETTA ELÄNDE AV HOPP / DETTA HOPPETS ELÄNDE

Text av Lina Selander och Oscar Mangione

Introduktion

Under hösten presenterar Göteborgs Konsthall en stor separatutställning med Lina Selander, en av Sveriges mest nyskapande konstnärer inom rörlig bild. Hennes filmer och installationer kan förstås som kompositioner eller tankemodeller där idéer och förhållanden viktas och prövas, där lager av bilder och betydelser ställs mot ljud- och textfragment, vilket skapar en speciell form av berättande där bilderna hela tiden ifrågasätts och seendet aldrig kan förbli en oskyldig handling.

Selander har beskrivits som en poetisk filmare, politisk historieberättare, arkeolog och forskare, som i sin arbetsprocess kartlägger olika tankeprocesser. Genom ett samlande av material i arkiv och museer bygger hon upp ett eget arkiv där verken sedan skapas och finner sin form. Filmerna letar sig fram bland såväl historiska som förhistoriska eller mytologiska källor. De utrycker ofta en önskan att förstå det obegripliga, finna ett svar eller en sanning, även om svaret uteblir och olika mindre berättelser framträder i ett poetiskt montage i stället för en större enhetlig, linjär  historia.

I utställningen This Misery of Light presenteras förutom ett urval av äldre verk också det nyproducerade videoverket Ceremonin. De olika verken och deras lager av bild, text och ljud samspelar med varandra och med utställningsrummets egenskaper i ett öppet metamontage, som betraktare redigerar vi vår egen upplevelse när vi rör oss i rummet. Utställningsarkitekturen på Göteborgs Konsthall har skapats i samarbete med studio nav, Carl Fransson och Thomas Paltiel.

Sedan några år tillbaka arbetar Lina Selander tillsammans med sin man Oscar Mangione.

Vernissage 8 oktober kl. 14-17

Läs mer om vernissaget