Robert Åbi Berglund

Född 1980 i Sundsvall
The outline to a complicated dream of days to fill, installation, 2006

Åbi Berglund arbetar med många olika medier. Gemensamt för hans verk är att de visar antimänniskans perspektiv, ett utanförskap. De skildrar en känsla av meningslöshet och hämtar inspiration från punkmusik, filmer och böcker som präglas av nihilsism.

Åbi Berglunds konst handlar om död och tid. The outline to a complicated dream of days to fill är en kommentar, en fortsättning på hans examensutställning The nothings perception, monument for nothing, vilket var en frågeställning kring intet och rättfärdigandet av begreppet sanning/mening. Den förra installationen var nedsläckt, nu har han istället tänt upp.

Livet är ihåligt, själen är ihålig och världen är ihålig.
Allt är tommare än tomma intet. Allt är ett kaos av ingenting.

När jag tänker så och betraktar min omgivning för att se om verkligheten kan släcka min törst ser jag uttryckslösa hus, uttryckslösa ansikten, uttryckslösa gester.

Stenar, kroppar, tankar – allt är dött.

Alla rörelser är stillestånd, och de är alla ett och samma stillestånd. Ingenting säger mig något. Ingenting är mig bekant, inte därför att jag finner det främmande utan därför att jag inte vet vad det är. Världen har gått förlorad.

Bernardo Soares (Fernardo Pessoa)
Ur stycke 249, Orons Bok.