Katarina Lundgren

Född 1978 i Stockholm
Fort Swanson, en svensk westernstad, videoinstallation, 2006

Katarina Lundgren arbetar med foto, video, installation och text. Narrativitet har under de senare åren blivit ett tydligt inslag i hennes arbeten. Hon intresserar sig för berättande, särskilt de meningsskikt som läggs till historier genom återberättande och över tid. Berättelserna tycks bli bättre ju fler gånger de återges, oväsentligheter reduceras bort och det väsentliga tydliggörs. Vi förstärker inte bara poängen utan lägger även till personliga referenser.

Katarina Lundgrens arbeten lyfter fram enkla vardagliga företeelser och folkligheter men skapar små förändringar. Det handlar om att förskjuta fokus, att sätta ljus på enstaka händelser och peka på subtiliteter i vår omgivning.

I Fort Swanson står researrangören Swansons huvudkontor i centrum. Bygget ligger i Osby i nordvästra Skåne. Fort Swanson är byggt som en kopia av en amerikansk västernstad, en bild vi är vana att möta på film och inte i en svensk småstad. Katarina Lundgrens intresse ligger i glidningen mellan det fiktiva och det verkliga. Vad sker när det vi vanligtvis betraktar som scenografi får en ny funktion i ett nytt sammanhang? Verket är en videoinstallation och består av två videos som visas parallellt. En skärm visar extriörer och en skärm interiörer, bilderna blandas upp med textrutor i vilka olika berättelser från platsen och dess uppförande återges.