Jonas Mekas
The Diary Film

28 januari 2006 - 12 februari 2006

Sammanfattning

Göteborgs Konsthall har glädjen att i samband med Göteborgs Film Festival presentera den litauiske/amerikanska filmskaparen Jonas Mekas.

Jonas Mekas filmar vardagen. Han noterar det som händer runt omkring honom och ger en personlig bild av det han ser. Då och då går han tillbaka till sina filmer och klipper om dem på olika sätt och avslöjar härigenom nya perspektiv på världen. I början, säger han, såg han det som förberedelser inför sitt ”genombrott”. Inte förrän senare insåg han att filmandet var en ständigt pågående dagbok om hans liv i New York.

Jonas Mekas har alltid skrivit dagbok. Som krigsfånge och flykting i Tyskland under och efter kriget började han skriva ner sina iakttagelser. I dagböckerna, som har översatts till många språk, noterar Mekas en mängd minnesvärda och alldagliga ögonblick som ger en tydlig bild av hur hans liv såg ut. Hans texter påminner mycket om de dagboksfilmer han spelade in senare: de tar oss med från ett ögonblick i hans liv till ett annat, ibland med långa mellanrum, utan någon tydlig hänvisning till hur de hänger ihop, allt vi behöver göra är att följa med i det liv som beskrivs på sidorna i boken och via filmens rutor.

Jonas Mekas föddes 1922 i Seminiškiai, Litauen. Efter att han 1949 anlänt till New York som flykting från ett krigshärjat Europa blev han ett ledande namn inom den amerikanska avantgardefilmen. Hans omfattande produktion innehåller uppmärksammade verk som Guns of the Free (1961), The Brig (1963), Walden (1969), Lost, Lost, Lost (1975), Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972), Zefiro Torna (1992) samt As I Was Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (2001) och sträcker sig från tidigt femtiotal fram till våra dagar.

I utställningen på Göteborgs Konsthall visas filmerna Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972) och The Brig (1963) löpande alternerat med helgvisningar av 16 mm filmerna Lost, Lost, Lost (1975), Diaries, Notes and Sketches a.k.a Walden (1969), Paradise Not Yet Lost (Oona´s Third Year) (1979). I konsthallens innersta rum visas det senaste verket: videoinstallationen Farewell to SoHo (2004). Jonas Mekas lämnade SoHo ganska nyligen. Det är, som han säger, en konstnärsutopi som har övergått till att bli en utopi för affärsmän. Detta verk tar oss med genom stadsdelens bildminnen, förmedlar en speciell atmosfär och låter oss uppleva livet där inifrån. Det är en dagbok över en plats som har försvunnit och som har förvandlats till någonting helt annat.

Boken Jonas Mekas – Dagboksfilmen/The Diary Film som publiceras i samband med Jonas Mekas utställning på Moderna Museet och Göteborgs Konsthall innehåller texter av Jonas Mekas, Liutauras Psibilskis och Magnus af Petersens samt stillbilder från filmer och andra fotografier av Jonas Mekas. Boken ges ut av Moderna Museet med stöd av Litauiska Institutet, Litauens konstministerium och Göteborgs Konsthall.

Tack till Lituaens ambassad i Stockholm.

Föreläsning

Dagboks- / Journalformat i film och video
Onsdag 1 februari klockan 18
Mats Björkin, universitetslektor i filmvetenskap
Samarbete med: Institutionen för  kultur, estetik och medier, Göteborgs universitet

Film frames of Jonas Mekas: Universal Values and the Beauty of the Everyday
Lördag 11 februari klockan 13
Renata Sukaityte, doktorand vid Vuytautas Magnus universitetet,
konstvetenskapliga institutionen,
verksam som specialist på film vid kulturministeriet i Litauen
OBS! Föreläsningen hålls på engelska.
Tack till Litauens ambassad i Stockholm.

Den tidigare annonserade föreläsningen med Liutauras Psibilskis, konstkritiker och curator 11 februari har tyvärr blivit inställd men ersätts med föreläsningen av Renata Sukaityte.

Filmvisningar

Reminiscences of a Journey to Lithuania, 82 minuter
Dagligen

The Brig, 68 minuter
Dagligen

Lost, Lost, Lost, 178 minuter
Söndag 29 januari klockan 13

Diaries, Notes and Sketches (Walden), 180 minuter
Lördag, söndag 4 & 5 februari klockan 13

Paradise Not Yet Lost, 82 minuter
Lördag 11 februari klockan 15
Söndag 12 februari klockan 13