Gerard Byrne

Gerard Byrne (1969, Irland)
Why it is time for Imperial, again, 1998-2002
Fem fotografier 53 x 63 cm, DVD på plasmaskärm, speltid 23 minuter
Courtesy Green on Red Gallery, Dublin

Två herrar samtalar med varandra. De är elegant klädda i mörk kostym. Under hela tiden som samtal pågår rör de sig genom lätt slitna kvarter, som för tankarna till en arbetarstadsdel i USA. Deras vandring för dem till olika platser: en lekplats, ett kafé, en toalett, ett järnvägsspår, osv. Det finns en inbyggd spänning mellan den miljö herrarna rör sig i och samtalets innehåll. Samtalet handlar om en ny bil som är på väg ut på marknaden, Chrysler Imperial. Den ena av herrarna förklarar för den andre alla fördelarna med bilen, samtalet är tekniskt. Bilen är framtiden, bakgrundsmiljön är historien, varifrån man kommer.

I verket Why it’s time for Imperial again återskapar konstnären Gerard Byrne en annons hämtad från tidskriften National Geographics novembernummer från 1980. Det speciella med annonsen är att den är utformad som ett samtal mellan Frank Sinatra och Lee Iacocca, då chef för Chrysler. I annonsen kan man ta del av samtalet som är nedtecknat i dialogform. Gerard Byrne använder annonsens dialog som vore det ett manuskript till en teaterpjäs eller en film och gör en rekonstruktion av samtalet. Annonsen förvandlas genom filmen till något annat, en faktisk händelse i tid och rum.

Gerard Byrne arbetar huvudsakligen med film, video och fotografi och återkommande undersöker han hur historia etableras i en medievärld. Gärna söker han sig till konversationer man kan hitta i olika populära magasin som t ex Playboy eller National Geographic, huvudsakligen från 1960-talet fram till 1980-talet. Han intresserar sig för det efemära, det som inte är tänkt att ha ett bestående värde, men som ändå påverkar vårt sätt att tänka och agera. Genom att använda teatern eller filmen som modell iscensätter han samtalet i tidskrifterna. När man läser dialogen i annonsen för Imperial och jämför med filmen konstaterar man att det inte sker någon utvikning. Strikt följer man annonsens dialog.

– Mikael Nanfeldt, t f konsthallschef