Tristan Bridge

Tristan Bridge, Tlon Language. 2021

Tlon Language

Tlon Language är ett konstprojekt i mailform som strävar efter att undersöka flerspråkighet inom olika gemenskaper i videospel på internet. Dessa gemenskaper fungerar som nav för språkblandning då spelarnas olika modersmål kombineras med de kommunikationssätt som används i spelet och som uppstått i strid mot dess regler. Under ett antal månader har individerna i den flerspråkiga miljön i World of Warcraft bjudits in att bidra via spelets meddelandesystem. Deltagarna uppmuntras att använda Google Translate på texter i verkliga livet för att fragmentera och göra språket smidigare. Deras bidrag har dokumenterats och arkiverats. Projektet reflekterar genom dessa bidrag över den språkblandning som uppstår i digitala gemenskaper och inspirerar till fortsatt kreativ språkblandning. På detta sätt bjuds deltagarna in att tänka kritiskt om det språkbruk som de omges av både på internet och i verkliga livet.