Marijn Dijkmeijer

Marijn Dijkmeijer, The Nervous System, 2021

The Nervous System

The Nervous System är en film om hur djur lever i andra djur på samma sätt som berättelser lever i andra berättelser. Filmen handlar om hur berättelser kan kravla sig fram, muteras, vänta och fästa sig precis som insekter. Utgångspunkten är idén om att vårt sätt att uppfatta verkligheten formas av fiktiva och icke-fiktiva berättelser. Filmen består av animationer, filmade inslag och teckningar. Tonen varierar mellan det faktamässiga och det poetiska. Det som börjar som en dokumentär som beskriver olika organismers utveckling och hur människan lever i symbios med andra varelser övergår efterhand till en ambivalent situation där det inte längre står klart om det symbiotiska förhållandet är godartat eller parasitiskt.

Undersökningen utvidgas till ett epost-projekt, där filmen skickas till personer som får bidra till berättelserna. Betraktarna uppmanas att se filmen och reagera med en tanke, en anekdot eller en berättelse. De kan också lämna visuella bidrag som bilder eller teckningar. Alla inslag samlas ihop och redigeras till en parallell berättelse, en mutation av filmens narrativ. På så sätt illustreras hur berättelser sprider sig och förvandlas och undersöker det ömsesidiga förhållandet mellan filmen och betraktaren och hur de påverkar varandra.