Lisa Englesson Hallberg

Lisa Englesson Hallberg, Body-Story-Action, 2021

Body-Story-Action

Body-Story-Action är ett konstprojekt i tre delar som blir publik under en tvåveckorsperiod. Varje del blir tillgänglig under samma tidsperiod men har olika villkor knutna till sig.

Genom en livestreaming från ateljén kan publiken se hur konstverken blir till, i form av måleri och text. Åskådarna deltar i processen som en tyst observatör av konstnären i arbete samtidigt som de lyssnar på samma musik som hon lyssnar till. Men de har bara möjlighet att se konstverken på avstånd.

Genom bokningsbara ateljébesök tillåts publiken komma nära de målningar, material och post-it lappar som blir producerade och använda i ateljéutrymmet. Men i den stund som betraktaren går in i rummet blir rollerna ombytta. Publiken är ensam i ateljén, men observeras av konstnären genom en kameralins.

Genom konstnärens ateljéfönster kan publiken höra Englesson Hallberg läsa historier och poesi samt noteringar på post-it lappar och konstnärens egna autobiografiska dagboksanteckningar. Men dessa publika läsningar är oannonserade och kan därför endast höras av den som är på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Detta projekt är en undersökning av maktdynamiken inom det abstrakta måleriets historia med en intention att bli ett neutralt medium utan könsfördomar. Konstnären gör detta genom att lägga vikt vid sin egen roll som konstskapande kvinna och hur detta påverkar hennes relation till material, uttryck, symboler och berättande. Englesson Hallberg synliggör också maktdynamiken mellan konstnär och publik genom undersökandet av blicken. Projektet är ständigt i förändring och rörelse utan varken början eller slut.