Hanna Kolenovic

Bildserien Mitt Göteborg dokumenterar de platser Hanna Kolenovic bott på tillsammans med sin familj, under fyrtio år i Göteborg. Bilderna visar hus, hållplatser, torg och skolor som alla varit del av familjens vardag.

Serien porträtterar stadsdelarna Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Angered Centrum och Backa, vilka alla var del av den statliga satsningen miljonprogrammet, som genomfördes runtom i Sverige 1965–1975. Syftet med programmet var att på tio år bygga en miljon nya bostäder och på så sätt lösa bostadsbristen och höja levnadsstandarden. Arkitekturen karaktäriserades av funktionalitet, standardiserade lösningar och prefabricerad betong. Programmet har kritiserats för att vara både människofientligt och segregerande.


In English: The series of pictures entitled Mitt Göteborg (My Gothenburg) documents the places Hanna Kolenovic has lived together with her family over forty years in Gothenburg.

The pictures show the buildings, bus and tram stops, plazas and schools that have been part of the family’s everyday life. The series portrays the neighborhoods of Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Angered Center, and Backa, which were all part of the public housing initiative known as the Million Program undertaken in Sweden in 1965 –75.

The objective of the program was to build a million units of new housing in ten years, thus resolving the housing shortage and elevating the standard of living. The architecture was characterized by standardized functionalist plans and prefabricated concrete components. The program has been criticized for being both misanthropic and segregating.