Joakim Forsgren

Joakim Forsgren har länge intresserat sig för motivationen och arbetet bakom högernationalistiska rörelser i Sverige. I sin konst analyserar han dess symboler och centralgestalter. Verket The Resurrection of Carolus Rex består av en rad olika komponenter som byggts på under lång tid. Verket handlar om den ökända svenska ”krigarkungen” Karl XII som blivit en nationalistisk ikon.

Forsgren har i sin efterforskning upptäckt en mer överraskande och komplex bild av kungen, som ofta utelämnas i den officiella historieskrivningen. När Karl XII låg sjuk i Bender (dagens Moldavien) blev han besatt av landskapsbilder från Konstantinopel (dagens Istanbul). Det han trodde var cypresser på bilderna visade sig i själva verket vara granar och det gav honom idén om en granträdgård i Stockholm – ett förslag som omedelbart förkastades av den kungliga arkitekten Tessin.

Vid den tiden höggs granskogarna ned för att ge bränsle till järnbruken. De granskogar som vi idag ser som symbolen för svensk natur är därför oftast inplanterade. Med en hemsnickrad estetik kännetecknande för Forsgrens konst presenteras en mångfacetterad installation som väver samman en rad olika historier och består av gobelänger, ljudskulpturer och silhuetter av Karl XII.

Joakim Forsgren är verksam i Stockholm
Verket är producerat för GIBCA 2017