Haegue Yang

Haegue Yang använder vardagliga föremål som persienner, fläktar, lampor och ställningar i sin konst. Av föremålen formar hon sköra och ömtåliga skulpturer som på ett poetiskt och politiskt sätt förmedlar en känsla av otrygghet. Verken behandlar migration, förflyttning, klassfrågor och ojämlikhet mellan könen – företeelser som alla bidrar till att minoriteter skapas.

Swedish Villa är gjord av gula och blåa persienner som refererar till den svenska flaggan. Arrangemanget är varken öppet eller stängt, och anspelar både till insida och utsida, det privata och det offentliga. Yang använder persienner i många av sina installationer när hon refererar till det hon själv beskriver som ”frånvarande samhällen” – människor som lever i periferin, avspärrade från resten av samhället. Titeln Swedish Villa visar också på de banala strävandena som frodas av nationell kultur – hur både de som hör till och de som står utanför strävar efter att höra hemma.

Haegue Yang är verksam i Berlin och Seoul

 

Foto: Hendrik Zeitler