Jesper Norda

90°, 2016

Från takrosetten i mitten av det åttakantiga rummet hänger ett lod i änden på en lina. Lodet snuddar vid poolens becksvarta yta och en ytspänning uppstår där den vertikala linjen möter den horisontella. Vattnet dras mot lodet och höjer vätskans nivå runt metallen. Jesper Nordas verk kan sägas fungera som ett sorts vattenpass där titeln 90° är den eftersträvade vinkeln. Linjen som växer ur poolens blanka yta skall stå helt stilla för att uppnå denna vinkel -gör den det?

Nordas verk, som visas här för första gången, synliggör de oftast osynliga fysiska lagar som omger oss människor och styr vår värld. I spänningsfältet mellan ytan och pendeln skapas en dragningskraft, en attraktion mellan båda parter. Vätskan och pendeln står i relation till varandra och påverkar sin omvärld samtidigt som de påverkas av den.

1°, (Below this line is half of the universe. Above this line is half of the universe), 2016

Blyertsstrecken som vi ser mot den vita väggen i Oktagonen är även dessa skapade av Jesper Norda. För detta minimala ingrepp i rummet har Norda tagit sin utgångspunkt i horisontlinjen, det vill säga den linje som vi människor använder oss av för att orientera oss i vardagen, en linje som håller oss i balans. Linjerna som tecknats på väggen är, som titeln avslöjar, inte helt vågräta utan har en näst intill obetydlig lutning på en ynka grad. Kanske kan en tänka sig att blyertslinjerna genomskär Konsthallens salar och tillsammans med Nordas lodräta linje i verket 90° utgör de ett koordinatsystem som befinner sig i konstant förändring och omvärdering.

Tystnadens mittpunkt, 2009, 2016

Jesper Norda har en bakgrund som musiker och har länge intresserat sig för gränsdragningen mellan ljud och tystnad. I verket Tystnadens mittpunkt hör vi en sakligt berättande röst som kommer från ovan. Rösten beskriver rummet som vi befinner oss i men också hur vår kropp reagerar på det osynliga lufttrycket och hur luftmolekylernas rörelsemönster påverkas av de olika ljud som spelas upp mellan styckena i monologen. Norda synliggör, mäter och undersöker hur det osynliga påverkar oss. Precis som i Nordas övriga verk 90° och 1° begrundar konstnären betydelsen av balans, både i form av en existentiell livsbalans, men även i förhållande till de fysiska lagar som omger oss människor. Hur navigerar vi genom livets koordinatsystem?

Kanske fyller ljudet det tomma rummet med en ny betydelse. Hur påverkar ljuden och berättandet din upplevelse av rummet? Hur uppfattar du tystnaden? Dela gärna med dig av dina upplevelser av verket till utställningsvärden.

Besök Jesper Nordas hemsida