Peter Thörneby

Quiet & electric (study for a typeface), 2009
Installation: Speglar, lackfärg, emaljerade stålpins, typsnitt

One day, all this will be yours, 2007
Kort (boktryckt och blindpräglat), paketpapp, tejp; 11 x 18,5 x 3 cm
Paketet innehåller kortets hela tryckta upplaga

Peter Thörnebys konst är full av referenser. Formatet på en yta kan motsvara storleken på en LP, en text är skriven med det enda kända surrealistiska typsnittet och en grön färg refererar till en verktitel – Evergreens. I hans ofta avskalade bildspråk ryms objekt och trycksaker där i snart sett allt kan kopplas till företeelser inom konst, arkitektur, litteratur, film, musik och olika mer eller mindre utopiska samhällsprojekt. Men det är inte rebusar som vi ställs inför, utan istället fungerar referenserna som ett ramverk i tillblivelsen av konstverken som i sig själva ofta rymmer det humoristiska, sorgliga och poetiska.

Installationen Quiet & electric (Study for a Typeface) kan betraktas som en ögonblicksbild ur formgivningsprocessen av ett typsnitt. Detta typsnitt bär namnet ”Quiet & electric” och består enbart av de bokstäver som typsnittsnamnet innehåller. Ett typsnitt är ett objekt som är tätt förknippat med frågor om funktion och instrumentalisering. En gammal idé om typografi är att dess ideala tillstånd är osynligheten: endast den information som typsnittet skall förmedla får framträda. Men typsnitt skapas ideligen för att tjäna specifika politiska, samhällsomdanande eller marknadsföringsmässiga ändamål och ska då fungera som instrumentella redskap och starka symbolbärare.

Verket är uppbyggt av två huvuddelar. Den ena utgörs av två runda dubbelsidiga speglar som hänger från taket. På ena spegeln står ”Quiet” och på den andra ”electric” skrivet med typsnittet Quiet & electric. På speglarnas motsatta sida är texten inverterad. I teorin innebär detta att om speglarna snurrar tillräckligt snabbt så upplever man att orden försvinner. Verkets andra del utgörs av en ”inverterad stjärnhimmel” som består av en mängd emaljerade stålpins, utspridda över en vägg. Symbolen på pinsen är ett spegelvänt &-tecken i relief.

Verkets starka materialitet tillsammans med element som stålpinsen med &-tecken, som likt en blytyp skulle kunna användas i en tryckprocess, pekar mot tydlighet och brukbarhet. Mot detta ställs element som sätter käppar i hjulet för brukbarheten – och till och med synligheten. Exempel är de snurrande speglarnas hypotetiska utsuddningseffekt av orden eller typsnittet som enbart kan brukas till ett fåtal ord, och därmed närmast omintetgör all instrumentalisering. Quiet & electric (Study for a Typeface) är på många sätt ett verk som pendlar mellan å ena sidan framträdande och funktion, och å andra sidan försvinnande, meningslöshet och oanvändbarhet.

Peter Thörneby är född 1973 i Karlstad, och bor och arbetar i Stockholm, Sverige