Bosch & Fjord

Free Zone, 2009
Installation med golvkarta, skyltar och interaktiva element

Bosch & Fjords konstprojekt Free Zone sätter med hjälp av skyltar, seminarier och aktiviteter fokus på gränserna mellan det privata och det offentliga rummet och dess funktioner; vad bör man göra och inte göra i det offentliga rummet – och varför/varför inte?

Under utställningens tre första veckor har Bosch & Fjord inbjudit besökare att lämna förslag på var projektets många skyltar skall placeras i staden. Intresset har varit stort och skyltarna är nu placerade i centrala Göteborg efter konstnärernas urval av de inkomna förlagen. Kom till Göteborgs Konsthall för att hämta upp en karta över skyltarnas utplacering och ta del av några av besökarnas motiveringar.

Den Köpenhamnsbaserade konstnärsduon Bosch & Fjord förenar design, konst och arkitektur i projekt vars grundläggande syfte är att skapa nya relationer, tankar och upplevelser. I nära dialog med användarna och platsen utvecklar Bosch & Fjord interaktiva projekt som med en visuell lekfullhet och humor utmanar våra inrotade föreställningar om koder och regler i samhället och om konstens funktion inom det. Det handlar inte om vad konsten är, utan vad den gör. För Bosch & Fjord befinner sig konsten inte utanför vardagen, utan är en nödvändig del av verkligheten, här och nu.

I projektet Free Zone är det offentliga rummet i fokus. Var går gränserna mellan det privata och det offentliga? Vad bör man göra och inte göra i det offentliga rummet – och varför är det så? Hur kan man skapa delaktighet och synlighet i staden?

Med hjälp av skyltar som uppmanar till olika former av handling uppmuntrar Bosch & Fjord oss att ta staden i besittning – att bryta mot de osynliga normer och regler som styr hur vi uppför oss i stadsrummet och använda oss av det på nya och innovativa sätt. Alla skyltar markerar olika zoner för aktiviteter som är tabubelagda, osynliggjorda eller som kan bjuder in till nya möten och samtal. Bosch & Fjord bjuder in konsthallens besökare att föreslå var skyltarna skall utplaceras i staden. I samarbete med ett antal intresseorganisationer skapas ytterligare skyltar som ger röst åt invånare i Göteborg. Bosch & Fjord överlämnar således åt oss alla att utveckla projektet i nya och oväntade riktningar och att, liksom staden, även ta konsten i besittning och bruka den som ett verktyg för att skapa nya upplevelser och möjligheter. Genom att uppluckra den distans som oftast infinner sig mellan betraktare och konstverk skapas i Free Zone en öppen plattform för interaktion, kommunikation och aktivitet.

Rosan Bosch är född 1969 i Utrecht, Holland, och bor och arbetar i Köpenhamn, Danmark
Rune Fjord Jensen är född 1966 i Köpenhamn, Danmark där han också bor och arbetar

Organisationernas skyltar

RFSL

Queer zon_rev1_ 400x400.ai”Med bakgrund i ett flertal grova homofobiska hatbrott på nittiotalet och den allmänna värdekonservativa historien på västkusten har Göteborg fått dras med epitetet Sveriges mest homofoba stad. Genom vår skylt vill vi motverka denna historia, uppmuntra Göteborgarna att bli mer hbt-vänliga och utlysa hela Göteborg som en Queerzon. Vi hade gärna sett en skylt vid varje infart till Göteborg, men väljer att placera en på Gustav Adolfs torg, som på så sett får symbolisera hela Göteborg.”

PRO (Pensionärernas Riksorganisation) Göteborg

Tal zon rund.ai”Speakers corner är en påminnelse om ordets makt, men även en påminnelse om att det inte är en självklarhet att få tala fritt. Speakers corner öppnar möjligheten för ytterligare diskussioner och samtal, förhoppningsvis sätts ’en snöboll i rullning’. Vi vill placera skylten i Bältesspännarparken då det är en plats som många människor passerar varje dag.”

Miljöförbundet Jordens Vänner

Aktions Zon.ai”För oss är det viktigt att människor agerar och visar beslutsfattare vad de tycker. Detta är inte alltid så lätt och därför kan det behövas både påminnelse och uppmuntran. Därför vill vi placera ut en Aktionszon för att påminna beslutsfattare i Göteborg om att samhället är fullt av engagerade människor. Denna skylt skall vara stå utanför Börsen där de viktiga politiska besluten fattas om vår framtid.”

BRIS – Barnens Rätt I Samhället

Lyssna zon rund.ai”I FN:s barnkonvention står det att varje barn har rätt att få uttrycka sin åsikt och få den beaktad i frågor som rör dem. För att detta ska bli verklighet i Göteborg behövs vuxna som kan lyssna på barnets eget perspektiv. Vi vill placera vår skylt på Gustav Adolfs torg där beslutsfattare och makthavare finns men där också många vuxna passerar – som alla är viktiga för barn och unga.”

Faktum – Göteborgs gatutidning

Hem zon 400x400.ai”Ett hem för den som inte har något hem. Enligt Socialstyrelsens senaste räkning finns drygt 2 600 hemlösa människor i Göteborg. Det gör Göteborg till den stad i Sverige som har flest hemlösa i förhållande till antalet invånare. Den som saknar ett eget vardagsrum får skapa sig ett i staden. Vissa väljer Brunnsparken. ”

Läs mer om Bosch & Fjord på: www.bosch-fjord.com