Wangechi Mutu

Genom olika bland- och kollagetekniker skapar Wangechi Mutu ett eget estetiskt universum – lika motbjudande som förföriskt vackert. Här möter vi en organisk smältdegel av till synes oförenliga bilder i form av amputationer, plastkirurgi och pornografi tillsammans med glansiga bilder från modemagasin. Mutus bildvärld är fylld av mutantliknande varelser, förvridna djurmänniskor, organiska kvinnoformer, till hälften djur med förvridna lemmar som sticker fram ur lederna. Ur en avgrund av stympade kroppsdelar och perversioner reser sig glamourösa monster – hybrider redo att transformeras och anpassa sig – frigjorda från biologism och begränsningar. Med inslag av estetiska uttryck från traditionellt, afrikanskt hantverk, science fiction och mode väver hon samman till synes oförenliga bilder till skira utopier och nya självbilder.

Som afrikansk kvinna bosatt i väst undersöker Wangechi Mutu motsättningarna mellan kvinnliga och kulturella erfarenheter av identitet och hon belyser det intrikata sambandet mellan ideologi och den föränderliga kroppen. Med referenser till kolonialism, samtida afrikansk politik och den internationella modeindustrin ifrågasätter hon våld och förtryck mot kvinnor, men även den västerländska sexualiserade och objektifierade bilden av kvinnan, och av den svarta kvinnan i synnerhet. Hennes verk anspelar ofta på krigets fasor och exploateringen av Afrika, men även på kollektiva erfarenheter av att leva i den afrikanska diasporan; vad det vill säga att leva som etnisk minoritet utspridd på olika platser i världen långt borta från sitt hemland – erfarenheter som ständigt belyser problematiken kring begrepp som identitet och tillhörighet.

Wangechi Mutu föddes 1972 i Nairobi, Kenya och är numera bosatt och verksam i New York. Hon är utbildad konstnär vid Loreto Convent Msongari, Nairobi, Kenya och The United World College of the Atlantic, Wales, Storbritannien. Hon flyttade till New York i början på 90-talet för att studera konst och antropologi vid The New School for Social Research and Parsons School of Art and Design. Hon har en fil kand från The Cooper Union for the Advancement of the Arts and Science, 1996, och en master i skulptur från Yale University, 2000.