Rotimi Fani-Kayode

Rotimi Fani-Kayode är en av 1900-talets mest inflytelserika afrikanska fotografer. Med utgångspunkt från den svarta mannens kropp gestaltar han fantasifulla, mytiska, sensuella, erotiska och extatiska porträtt av sig själv och av andra män. Som svart, afrikansk, homosexuell man definierade Fani-Kayode sig som en outsider på flera olika nivåer i samhället, och en röd tråd som löper genom hela hans konstnärskap är hans radikala politiska medvetenhet kring frågor om identitet, ras, sexualitet och etnicitet. I sitt konstnärskap blandar han referenser från Yorubakulturen* med klassisk västerländsk konst och gaykultur och hans politiskt laddade fotografier befinner sig på gränsen mellan erotiska fantasier och andlighet.

Fani-Kayode var verksam under Thatchererans höjdpunkt i Storbritannien på 1980-talet. Genom sitt konstnärskap, som skildrar både den framväxande postkoloniala debatten, liksom rasismen och homosexualitet i Storbritannien, kom han att bli en viktig förgrundsgestalt för queerkulturen och dess framväxt. Han har ofta jämförts med Robert Mapplethorpe, som var verksam under samma tid. I likhet med Mapplethorpe arbetade Fani-Kayode med iscensatt fotografi och med den svarta mannens kropp, men till skillnad från Mapplethorpes voyeuristiska och fetischistiska förhållningssätt, förmedlar Fani-Kayode snarare ett mer mångfacetterat inifrån-perspektiv där den svarta mannen blir en hel människa, ett subjekt.

Genom ett gränsöverskridande bildspråk synliggör Fani-Kayode fördomar och den förenklade bilden av Afrika och det som traditionellt sett uppfattats som afrikanskt i väst. Genom att använda sig av masker och rekvisita skapar han verk som återanvänder sig av, och samtidigt undergräver, västerlandets bildtradition. Fani-Kayode skrev: ”Tiden är inne för att återta sådana bilder och transformera dem rituellt till bilder som vi själva skapat. För mig innebär detta att jag med fantasin utforskar manlighet, sexualitet och svart identitet, istället för att ägna mig åt mer rättframma reportage. Både estetiskt och etiskt vill jag förvandla min ilska och min åtrå till nya bilder som ska underminera konventionella tänkesätt och som kanske kommer att avslöja dolda världar.”

Rotimi Fani-Kayode föddes 1955 i Lagos i Nigeria där han växte upp i en prominent familj som tillhörde folkgruppen Yoruba. Under militärkuppen 1966 flyttade han till England där han fortsatte sina studier i ekonomi innan han utbildade sig till konstnär vid Pratt Institute i New York, USA. Rotimi Fani-Kayode avled i aids 1989. Verken på utställningen presenteras i nära samarbete med Autograph, en inflytelserik sammanslutning för svarta fotografer som grundades i London 1987 av bland andra Fani-Kayode.

* Yoruba – den enskilt största etniska folkgruppen i Nigeria.