Disidentifikation

2 juli 2010 - 31 oktober 2010

Konstnärer

Nick Cave, Lukas Duwenhögger, Rotimi Fani-Kayode, Simon Fujiwara, Charlotte Gyllenhammar, Kalup Linzy, Wangechi Mutu, Tracey Rose

Sammanfattning

Nu är sommaren här och med den satsar Göteborgs Konsthall på en stor internationell grupputställning med några av samtidskonstens mest intressanta konstnärer. Disidentifikation är en färgstark och lekfull utställning som presenterar verk från 1980-talet och framåt och omfattar skilda uttryck som video, fotografi, skulptur och måleri.  Utställningen tar sin utgångspunkt i José Esteban Muñoz bok Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics, och lyfter fram konstnärskap som belyser frågor kring performativitet och identitetsskapande samt dess politiska och ideologiska effekter. Element av maskerad, drag, alter-ego, förklädnad och förvandling speglas här i verk som omfattar både den närvarande kroppen och den som endast är synlig genom spår och minnen. I utställningen blandas fiktion och verklighet och i fokus står den förvrängda, konstruerade och gäckande kroppen.

Historiskt sett har den samhällskritiska konsten utmanat hierarkier genom att använda sig av burleska och folkliga uttrycksformer, satir och återerövring av historier och ideologier. I utställningen Disidentifikation omarbetar konstnärerna populärkulturella uttryck som en strategi för att skapa subversiva, ironiska och lekfulla möjligheter till motstånd och aktualiserar den radikala potential som omger alternativa världar och identiteter. Med en närmast aktivistisk agenda undersöks möjligheterna att ta kontroll över omvärldens bild av den egna personen och utmana relationen mellan subjekt och betraktare.

Flertalet av konstnärerna har aldrig tidigare ställt ut i Sverige och två av dem, Nick Cave och  Wangechi Mutu, presenterar nyproducerade verk.