Dirty & Clean – Konsthögskolan Valand – Magisterutställning 2011

1 april 2011 - 25 april 2011

Studenter

Pär Darell, Jacob Hurtig, Anders Johansson, Sofie Karp, Julie Fournier Lévesque, Kristina Lindberg, Ulrika Linder, Pernilla Ljungkvist, Hans-Owe Rydberg

Sammanfattning

I samarbete med Konsthögskolan Valands masterprogram i fri konst, Göteborgs Universitet, har Göteborgs Konsthall glädjen att presentera utställningen Dirty & Clean, 1 april-25 april 2011.
De elva medverkande konstnärerna visar upp en samtida verklighet som problematiserar föreställningar om en okomplicerad estetik och berättar om det samtida tillstånd vi befinner oss i. Stalking, identitetsskapande, ”bromance”, tortyr, globala kommunikationshinder, våld i hemmet, könsseparatism, migration, undertryckt paranoia och människans beroende av miljön – allt blottställs i utställningen Dirty & Clean.

Curator för utställningen är Jason E. Bowman. Han har tidigare varit curator för Skottlands officiella bidrag vid Venedigbiennalen 2005, och organiserat två utställningar med Esther Shalev Gerz. Nyligen var han även curator för den första retrospektiva utställningen i Europa med Yvonne Rainer, en amerikansk avantgardeikon inom dans och film.

Presentationer

Pär Darell (född 1979, Sverige) Bloggande, skulptur, teckning, video och textverk utgör den breda basen i Pär Darells konstnärliga verksamhet. Hans verk undersöker begäret män emellan och det sociologiska samspelet i manliga gemenskaper. På Göteborgs Konsthall ställer han ut ett skyltställ med texten No Women Allowed At This Exhibition som provocerar genom att konstatera att kvinnliga besökare inte är välkomna och kräver att rummet reserveras endast för män.

Jacob Hurtig (född 1985, Sverige) undersöker manliga gemenskaper inom subkulturer, framförallt en motorkultur med rötter i södra Kalifornien. Materialet samlade Hurtig in under en bilresa genom USA där han tillsammans med sin far besökte bilträffar och tittade på cruisings i Los Angeles och upplevde NHRA World Finals på Pomona raceway. Ur denna resa föddes en serie målningar. I verken World Finals I – VI ser vi konturer av bilmotorer avbildade med oljig svart färg på obehandlad plywood.

Unndór Egill Jónssons (född 1978, Island) verk Problem Solved behandlar vårt beroendeförhållande till vår miljö och planet samt relationen mellan människa och natur. Hans skulptur är en korsning mellan en fontän och en vattenläcka – en önskad läcka och en omvänd fontän. I en tunna på Göteborgs Konsthalls tak samlas regnvatten och fungerar som katalysator för ett läckage av vattendroppar rakt ned i gallerirummet. Å ena sidan en kontrollerad, återhållen, och noga uträknad process, å andra sidan slumpmässigt, oberäkneligt och helt och hållet beroende av att utsidan tvingar sig in i rummet.

Anders Johansson (född 1979, Sverige) arbetar med mixed media för att framställa teckningar, tryck, målningar, skulpturer och fotografier belamrade med referenspunkter. Hans verk, som berör konstens metaforer och förekomsten av en viss ”smak”, utmanar normativa visuella uttryck. På Göteborgs Konsthall ställer Ander Johansson ut tre fotografier med titeln Imperial föreställande tre individuella uttryck från personer vilka var och en bär en diskret tatuering. En upprepad logotyp koloniserar och omformar bildernas mening genom en lek med reklamens visuella språk.

Sofie Karp (född 1981, Sverige) gör detaljerade teckningar och tryck i blyerts och bläck. Små precisa streck repeteras och skapar tillsammans svärmar av mönster. Genom upprepning och reproduktion bildar hennes verk atmosfäriska moln likt hotfulla dimmor i utställningen. Alla små märken och upprepade inristningar förs upp till ytan i hennes bildtapeter och bryter ned idén om att bilden är en fasad. Bildtapeten If I am brave now I might be able to leave this world for good blir en metafor för alla de hemlighållna liv som levs bakom lykta dörrar där själva tapeten är det enda stumma vittnet. Katastrofen är ständigt närvarande i Sofie Karps verk.

Julie Fournier Lévesques (född 1982, Kanada) arbete berör kulturella språkliga skillnader. I ljudinstallationen Shared Territory, Shared Voice leker Julie Fournier Lévesque med individens performativa identiteter. Fem olika språk, kulturer och historier binds ihop till ett enda kakofoniskt ljud. Ett antal mikrofoner, som omkopplade fungerar som högtalare, sprider ett dämpat kollektivt sorl. Utställningsbesökarna bjuds in i ett ljudrum och utmanas i sin förmåga att uppfatta och identifiera ljud som man inte omedelbart känner igen eller förstår.

Ulrika Linder (född 1984, Sverige) arbetar med video, teckning och musik. Efter valet 2010 flyttade den politiska högern fram sina positioner och annekterade delar av den svenska folkkulturen som blev ett medel för diskriminering mot utländska medborgare, invandrare, asylsökande och flyktingar. Linder reagerar på det nuvarande politiska klimatet genom att sammankalla en mångkulturell grupp musiker, vilkas musikaliska traditioner utmanar den inbillade renheten i den svenska kulturtraditionen. I utställningen visar hon teckningsserien Valfri storspelman vänder sig i sin grav (eller jublar han?) och videoverket Spellaget som skildrar repetitionsövningarna inför performancen som genomförs på vernissagekvällen.

Kristina Lindberg (född 1981, Sverige) skapar verk som refererar till den modernistiska skulpturens konventioner och begränsningar. Skulpturernas former utgör tomma kärl som fylls med frågor vilka utmanar invanda föreställningar om representation och meningsskapande. Verket Stretched, bent, burned and tied up består av en grupp skulpturer sprungna ur en provokation av podiers intetsägande form. Slagna, bundna, vridna och torterade med glödande cigaretter är de tvingade att säga något vilket i sig omkullkastar det moderna formspråket.

Pernilla Ljungkvist (född 1981, Sverige) har en bred praktik som involverar skrivande, performance och installation. Verken berör ofta människans mottaglighet för manipulation och kontroll när hennes fantasibilder framstår som bättre än verkligheten. I verket The Artist as Roy Orbison samtalar Ljungkvist med ett spiritistiskt medium om möjligheten att hon blivit kontaktad av den döde amerikanske sångaren Roy Orbison. Verket är en installation av ljud och bildmaterial som skildrar hennes ockulta jakt.

Mailind Solvind Mjøen (född 1981, Norge) skapar konstverk med en tillsynes billig och kitschig yta men där innehållet avslöjar en djupare ambition att undersöka samtida kvinnofrågor. Mailind Solvind Mjøen är tidigare känd för sina verk om gatuvåldet i Göteborg. På Göteborgs Konsthall ställer hon nu ut en serie porträtt där hon själv antar olika förklädnader baserade på kränkningar formulerade av en fiktiv telefonstalker. I The Project we don’t speak about ringer en telefon på obestämda tider och aktiverar de känslor vi sällan talar om.

Hans-Owe Rydberg (född 1976, Sverige) tecknar sina bilder hastigt och utan förlaga, direkt på väggen. Bilderna uppstår ofta i en plötslig lust att beskriva sådant som är svårt. I verket Vad gör du? gömmer sig någon bakom en bokhylla, kanske av skam för att inte passa in i samhällets rådande struktur. Med hjälp av tuschpennan utmanar Rydberg idén om ordning samtidigt som han blottlägger sin egen tankevärld.

Vernissage

Fredag 1 april, kl 17-20. 17.30 Mikael Nanfeldt, tf chef Göteborgs Konsthall och Leslie Johnson, rektor vid Konsthögskolan Valand och Jason E. Bowman, utställningens curator, inviger utställningen.

18.30 Spellaget – ett musikperformance av Ulrika Linder tillsammans med Roohangiz Mirzai, Fariborz Karami, Shapor Nyakan och Isak Björklund.