Den sammanlagda längden – Högskolan för Fotografi – Masterutställning 2009

4 december 2009 - 3 januari 2010

Studenter

Christel Brost, Michael Grenmarker, Åsa Millholm, Jakob Sjöstedt, Henrik Sundblad och Signe Vad

Sammanfattning

Med utställningen Den Sammanlagda Längden på Göteborgs Konsthall slutför sex konstnärer sin masterexamen från Högskolan för Fotografi. Utställningen presenterar den variation av media som studenterna arbetar med – ljud, text, skulptur, installation, video och fotografi. Under de senaste två åren har masterstudenterna under ledning av professor Annika von Hausswolff och professor Lotta Antonsson, utvecklat sitt arbete i många olika riktningar och i skilda media, men samtidigt med en gemensam estetisk bakgrund.

“Jag har haft förmånen att arbeta med 2009 års masterklass under det senaste året. Sex studenter. Sex individer. Men ändå en grupp. En mycket speciell grupp. Med ljusets hastighet har de tagit mig från den ena ytterligheten till den andra, från det intima existentiella till det storskaliga metafysiska. Resan genom deras universum har varit en vacker resa. Att skapa fotografi har inte nödvändigtvis varit det viktigaste för denna grupp. Så, vad gjorde vi? Vart gick vi? Vi pratade. Vi pratade om saker som var betydelsefulla för oss. Om konst och fotografi som skapande, som tragedi, som komedi, som poesi, som ögonvittne, en universell berättelse, en social kritik, som konstkritik, som en sång, en färg, ett ljud, som material, som ord. Att se, att förnimma och att visualisera kan beskriva något av det vi gör på Högskolan för Fotografi. Men ibland är det lika viktigt att titta bort eller att välja att inte se. Hur kan jag förklara för er vad jag har sett och vad jag vet. De själva kommer bäst beskriva det och visa vilka de var och vad de kommer att bli. Du kommer också att se.”

/Lotta Antonsson, adjungerad professor vid Högskolan för Fotografi