Burnout

24 september - 8 januari

Utställningen Burnout presenterar nio konstnärer som direkt eller indirekt hämtat sin inspiration i bilen – ett objekt som drunknar i politiska, filosofiska och existentiella betydelser. I konsten och populärkulturen har bilen genom tiderna varit en kraftfull och mångsidig symbol för både framsteg och stagnering, frihet och fångenskap.

Konstnärer har sedan bilens födelse använt sig av den som motiv, begrepp och verktyg för att diskutera och skildra samtidens främsta frågor och tillstånd. Så också i utställningen Burnout, där bilen fungerar som startmotor och utgångspunkt för att diskutera både existentiella och politiska frågeställningar. Den leder oss in till ett utforskande av den accelererande hastighet som kännetecknar vår samhällsutveckling och blir en ingång för att gestalta både inre och yttre tillstånd.

Här blandas mångbottnade metaforer för global konsumtion och exploateringen av naturresurser med personliga berättelser om mental utbrändhet, toxisk maskulinitet, makt, åtrå och uppror. Genom video, installation, skulptur, måleri och textil, tecknar utställningen sammantaget en poetisk bild som rymmer både liv och död i ett ingående förhör av vår samtid, där krafter som skapande och förstörelse samsas inom ett stycke metall med fyra hjul.

Medverkande konstnärer: Andres R Andersson, Björn Engberg, Kjell-Åke Gerinder, Oscar Guermouche, Sara Lännerström, Yngvild Saeter, Linnea Sjöberg, Johan Zetterqvist och Josefin Östberg Olsson

Utställning bygger på en idé av Josefin Östberg Olsson.